گزارش کارآموزی برق شركت مشانیر رشته برق

شركت مشاورین مهندسی برق مشانیر وابسته به وزارت انرژی در سال 1349 تاسیس گردیده و هدف از فعالیتهای شركت عبارت است از خدمات مشاور مهندسی در زمینه سدسازی ، تولید نیروی برق ، ‌دستگاههای برق و توزیع شبكه ارتباطی سازمان مشانیز خدمات دوطرفه مدریتی برنامه و طراحی مهندسی را مبنای كار خود قرار داده است با توجه به نیروی انسانی ورزیده و با تجربه و امكانات فن

شما برای خرید و دانلود گزارش کارآموزی برق شركت مشانیر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش کارآموزی برق شركت مشانیر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

شركت مشاورین مهندسی برق مشانیر وابسته به وزارت انرژی در سال 1349 تاسیس گردیده و هدف از فعالیتهای شركت عبارت است از خدمات مشاور مهندسی در زمینه سدسازی ، تولید نیروی برق ، ‌دستگاههای برق و توزیع شبكه ارتباطی سازمان مشانیز خدمات دوطرفه مدریتی برنامه و طراحی مهندسی را مبنای كار خود قرار داده است با توجه به نیروی انسانی ورزیده و با تجربه و امكانات فن

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 78 کیلو بایت

فصل اول

آشنایی كلی با مكان كارآموزی

مقدمه

شركت مهندسی خدمات برق مشانیر:

شركت مشاورین مهندسی برق مشانیر وابسته به وزارت انرژی در سال 1349 تاسیس گردیده و هدف از فعالیتهای شركت عبارت است از: خدمات مشاور مهندسی در زمینه سدسازی ، تولید نیروی برق ، ‌دستگاههای برق و توزیع شبكه ارتباطی . سازمان مشانیز خدمات دوطرفه مدریتی برنامه و طراحی مهندسی را مبنای كار خود قرار داده است . با توجه به نیروی انسانی ورزیده و با تجربه و امكانات فنی در سطح وسیع: این شركت در حال حاضر یكی از برجسته ترین شركتهای مشاوره مهندسی در خاور میانه است.

شرح مختصری از شركت مشانیر

شركت مشانیر قادر به انجام پروژه های مطالعاتی و اجرایی در زمینه های برق و آب به شرح ذیل می باشد :

الف) صنعت برق

1- مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرا و بهره برداری نیروگاه های گازی و حرارتی .

2- مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرای خطوط انتقال نیرو 400،230،132و 63 كیلوولتی

3- مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرای پست های انتقال نیرو 400، 230،132 و 63 كیلو ولتی

4- مطالعه ، طراحی ٍ، نظارت بر اجرای پروژه های توزیع برق (33و 20 كیلو ولت و فشار ضعیف )

علاوه بر نظارت به شرح فوق ،‌شركت مشانیر دارای صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش مهندسی ، خرید و اجرا (EPC) در زمینه تولید و انتقال نیرو نیز می باشد.

ب)صنعت آب

انجام خدمات مهندسیو طراحی شامل مطالعات مراحل شناخت ، مطالعات فنی و اقتصادی ،‌تهیه گزارش توجیهی ،‌تهیه اسناد مناقصه ، طراحی تفضیلی و نظارت بر عملیات كارگاهی سد و نیروگاه آبی .

ج) سایر توانایی ها

1-خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

2- نقشه برداری زمینی و تحقیقات و بررسی های ژئوتكنیكی

مشانیر دارای سه شركت در تهران می باشد كه به تازگی ساختمان شماره 2 به قسمت مركزی منتقل شده است . قسمت مركزی واقع در خیابان خدامی می باشد . من در ساختمان شماره 3 واقع در میدان آرژانتین در خیابان الوند بودم. در این شركت در قسمت تخصصی حفاظت و كنترل مشغول بودم . آشنایی من در مورد پست ، UPS ، اینورتر ، شارژر بود . حال قسمت حفاظت و كنترل و كار این قسمت كمی شرح داده می شود .

هدف :

این دستورالعمل به منظور یكسان سازی و ایجاد نظام در گردش كارها و اجرای امور محوله به گروه تخصصی حفاظت و كنترل در معاونت مهندسی و طرحهای شبكه شركت مشانیر توضیح داده می شود.

دامنه كاربرد

1- معاونت مهندسی و طرحهای شبكه

2- گروه تخصصی حفاظت و كنترل در معاونت مهندسی و طرح‌های شبكه

3- امور خطوط ، امور پستها ، پروژه ها و سایر گروههای تخصصی در معاونت مهندسی و طرحهای شبكه .

4- پروژه ها و واحدهای تخصصی در سایر معاونتهای شركت مشانیر .

5- معاونت های شركت مشانیر

تعاریف

1- گروه تخصصی حفاظت و كنترل زیر مجموعه معاونت مهندسی و طرحهای شبكه شركت مشانیر است .

2- گروه تخصصی حفاظت و كنترل دارای زیر مجموعه ای متشكل از بخش های تخصصی زیر است :

ـ بخش مشخصات فنی تجهیزات حفاظتی ، كنترل

ـ بخش مشخصات فنی تجهیزات تغذیه كمكی AC و DC

ـ بخش مشخصات فنی كابل و ملحقات

ـ بخش مناقصات

ـ بخش های مرور طراحی

ماخذ

1- نمودار سازمانی معاونت مهندسی و طرحهای شبكه

2- استاندارد ISO9001:2000

مستندات مرتبط (روشهای اجرایی ، دستورالعملها و فرم ها ) :

1- روش اجرائی كنترل طراحی (M-QMS-P/105902)

2- دستور العمل تشكیل جلسه كمیته فنی (M-QMS-P/105903)

3- دستورالعمل تهیه گزارش در شركت مشانیر (M-QMS-P/105904)

وظایف و مسئولیتها

1- وظیفه دریافت ، اقدام ، تقسیم كار در گروه ، كنترل محاسبات ، نقشه های و گزارش های نهائی اموری كه از مراجع مختلف به گروه تخصصی حفاظت و كنترل واگذار شده است . بر عهده مدیر گروه تخصصی حفاظت و كنترل می باشد.

2- هماهنگی داخل گروه و هماهنگی با دیگر واحدهای شركت و پروژه ها بر عهده مدیر گروه می باشد .

3- كنترل نهائی كلیه خروجی های طراحی و مطالعاتی ، مدارك و نامه ها و گزارشها برعهده مدیر گروه می باشد .

4- مدیر گروه موظف است كمبود نیروی انسانی و لوازم مورد نیاز واحد های تحت سرپرستی خود را به موقع به اطلاع معاونت ذیربط برساند .

5- مدیر گروه موظف گزارش پیشرفت كار امور محوله را به صورتی كه معاونت ذیربط مقرر كرده است بطور مرتب ارائه دهد .

شرح فعالیت

1- ارجاع كار به گروه تخصصی حفاظت و كنترل از طریق معاونت مهندسی و طرحهای شبكه ، امور خطوط ، امور پست ها و سایر پروژه‌های زیر مجموعه معاونت مهندسی و طرح های شبكه صورت می گیرد. مطابق با روش اجرایی كنترل طراحی و مطالعات
(M-QMS-P/105902)

2- در صورتی كه كار ارجاعی از سوی پروژه ها و واحدهای خارج از حوزه معاونت مهندسی و طرح های شبكه باشد ، درخواست مربوط از طریق معاونت مهندسی و طرح های شبكه ، به گروه تخصصی حفاظت و كنترل ابلاغ می گردد .

ـ گروه تخصصی حفاظت و كنترل به منظور انجام وظایف محوله می تواند مستقیماً هماهنگی لازم را با سایر گروههای تخصصی جهت تبادل اطلاعات و اخذ اظهار نظر با اطلاع پروژه ، مطابق با روش اجرایی كنترل طراحی (M-QMS-P/105902) انجام دهد .

3- مدیر گروه تخصصی ، موارد مربوط به گروه خود را مطابق با فرم پیش بینی وجوه اشتراك فنی و سازمانی (M-QMS-P/105902) كه در جلسه كمیته فنی و با حضور گروه های تخصصی ذیربط در پروژه تكمیل گردیده و به تأیید رسیده است . از شرح خدمات پروژه تفكیك می نماید .

4- مدیر گروه برنامه زمانبندی هر قسمت از مطالعات و طرح های درخواست شده نفرات و تجهیزات لازم برای انجام آن كار را مشخص می نماید.

5- مدیر گروه با همكاری كارشناسان و سرپرستان بخش های تخصصی داخلی گروه ، برنامه زمانبدی تهیه شده برای انجام هر قسمت بررسی می كنند.

6- مدیر گروه برنامه زمانبندی با نحوه كار را به مسئول پروژه درخواست كننده اعلام می دارد .

7- مدیر گروه ، قسمت های مختلف كار را جهت انجام به بخش
های تخصصی داخلی خود كتباُ ابلاغ می كنند.

8- مدیر گروه نیازهای پرسنلی خود برای انجام پروژه مربوطه را مطابق با فرم درخواست نیروی انسانی (M-QMS-F/105913) به معاونت مهندسی و طرح های شبكه اعلام می دارد .

9- مدارك جمع آوری شده و اطلاعات مورد نیاز گروه تخصصی برای انجام پروژه محوله توسط مدیر گروه و كارشناسان گروه ، مورد بازنگری قرار گرفته و كمبودهای اطلاعات مورد نیاز تكمیل می شود.

10- مطالعات و طراحی ها بر اساس شرح خدمات و برنامه زمانبندی آغاز می شود .

11- پس از تأیید مدیر گروه ، نتایج مطالعات و طراحی ها به همراه نامه پوششی با امضای مدیر گروه ، مطابق با فرم تحویل مدارك خروجی طراحی (M-QMS-F/105939) برای پروژه ذیربط ارسال می گردد.

12- گزارش فنی مطالعات انجام شده برای هر پروژه ، مطابق با دستوالعمل تهیه گزارش و شركت مشانیر (M-QMS-F/105902) تدوین می‌شود.

13- یك نسخه از گزارش نهایی ، نقشه ها و دیگر مدارك خروجی طراحی و مطالعاتی در گروه نگهداری می شود .

شرح وظایف گروه تخصصی حفاظت و كنترل به شرح زیر است:

ارائه خدمات مهندسی 1،2،3 به پروژه های ایستگاههای برق فوق توزیع و انتقال و واحدهای صنعتی در ارتباط با طرح ها و كالاهای حفاظتی ، اندازه گیری ، تغذیه كمكی AC و DC و كابل ها با ملحقات مربوطه به شرح زیر :

مرحله 1 : تهیه و ارائه مشخصات اصلی تجهیزات و سیستم ها به پروژه

مرحله2:

2-1 ـ تهیه و ارائه مشخصات و جداول فنی ، نقشه های و جداول قیمتها .

2-2 ـ بررس فنی پیشنهادهای شركت كنندگان در مناقصه و ارائه گزارش فنی بررسی به پروژه.

ـ شركت در مذاكرات قراردادی.

مرحله 3 :

ـ مرور طراحی مدارك فنی ارسالی پیمانكار و ارائه نقطه نظرات به پروژه.

ـ شركت در آزمایشهای كارخانه ای تجهیزات.

ـ نظارت عالیه در آزمایشهای كارگاهی.

ثبت و كنترل سوابق:

ردیف

نوع مدارك

مسئول تكمیل

محل نگهداری

مسئول نگهداری

مدت نگهداری

1

فرم تحویل مدارك خروجی به پروژه

مدیر گروه

گروه

مدیر گروه

3 سال

2

فرم درخواست نیروی انسانی

مدیر گروه

گروه

مدیر گروه

3 سال

3

گزارشها و نقشه های هر پروژه

گروه

مدیر گروه

تا زمان لازم

فصل دوم

طراحی پست

مقدمه

با رشد روزافزون جمعیت، بزرگ شدن شهرها، افزایش مصرف سرانه انرژی الكتریكی و وابستگی كلیه فعالیتهای اجتماعی اعم از صنعتی – كشاورزی اقتصادی و خدماتی به انرژی الكتریكی لزوم تامین این انرژی بصورت گسترده و در مقیاس بالا و بنحو مطلوب اجتناب ناپذیر می باشد.

بدیهی است كه تامین این انرژی با مقیاس و كیفیت فوق از طریق نیروگاه های محلی و كوچك نه تنها اقتصادی نبوده بلكه در اكثر موارد از نقطه نظرهای مختلفی غیرعملی نیز می باشد. از طرف دیگر احداث نیروگاه های بزرگ امروزه در نقاط خاص قابل توجیه بوده كه عمدتا از مراكز مصرف دور بوده و بنابراین لازم است تولیدشان از طریق خطوط انتقال كه بنحو مناسبی به یكدیگر ارتباط می یابند و تشكیل شبكه الكتریكی را میدهند بمراكز مصرف هدایت كردند.

برای انتقال قدرت های زیاد و در فواصل طولانی بمنظور كاهش تلفات لازم است ولتاژ تولیدی نیروگاه افزایش یافته و سپس در نقاط مصرف طی مراحلی بنحوی كاهش داده شود كه قابل استفاده برای مصرف كننده باشد.

برای تبدیل این ولتاژ و همچنین بمنظور اتصال نقاط مختلف شد كه به یكدیگر بایستی ایستگاههائی در شبكه ایجاد نمود كه به پست برق معروف هستند.

انواع پستها

پستهای برق از نظر وظیفه ای كه در شبكه بعهده دارند، به انواع زیر تقسیم میشوند.

پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations

پست های توزیع (كاهنده ولتاژ) Distribution substations

پست های كلیدی Switching substations

پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations

ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی كه در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و برای انتقال اقتصادی قدرتهای زیاد بفواصل طولانی لازم است كه ولتاژ آنها افزایش یابد. بنابراین معمولاً در نیروگاههای بزرگ كه از مراكز مصرف دور می باشند. لازم است پستهایی بمنظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (كه مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گردند كه باین پستها كه وظیفه افزایش ولتاژ تولیدی را دارند پستهای بالابرنده ولتاژ می گویند.

پست های توزیع (كاهنده ولتاژ) Distribution substations

ولتاژ انرژی الكتریكی مورد نیاز مصرف كنندگان بایستی در حد مطلوب كاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد، این كاهش ولتاژ از طریق پستهای كاهنده و یا پستهای توزیع صورت می گیرد ولی باید توجه داشت كه كاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد بمقدار خیلی كم از طریق ایستگاههای توزیع با قدرت كم اقتصادی نمیباشد و بنابراین لازم است كه این ولتاژ در چند مرحله كاهش داده شود.

پست های كلیدی Switching substations

این پستها در واقع هیچگونه تبدیل ولتاژی انجام نمیدهند بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به یكدیگر است. لازم به تذكر است كه ممكن است پستهائی در شبكه وجود داشته باشند كه تركیبی از هر یك از پستهای فوق باشند. بعنوان مثال قسمتی از پستی نیروگاهی میتواند با كاهش ولتاژ وظیفه توزیع محلی را نیز انجام دهد و یا دربستی علاوه بر انجام عمل ارتباط خطوط مختلف عمل تبدیل یا كاهش ولتاژ نیز صورت بگیرد.

پستها از نظر كلی و وضعیت فضای استقرار تجهیزات به دو صورت وجود دارند.

پستهای باز (بیرونی) Outdoor

پستهای بسته (داخلی) Indoor

پستهای باز پستهائی هستند كه تجهیزات فشار قوی آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقیماً در معرض تغییرات شرایط جوی غیرقابل كنترل می باشند.

پستهای بسته پستهائی هستند كه تمام تجهیزات فشار قوی آنها یا اكثر آنها (معمولا ترانسفورماتورهای قدرت در فضای آزاد نصب می شوند) درمحوطه پوشیده قرار دارند.

اصولا كلمات Indoor و Outdoor در مورد اكثر تجهیزات فشار قوی بكار برده میشود و در واقع معرف نحوه كاربرد وسیله مزبور از نظر نصب در فضای آزاد و یا بسته میباشد. بدیهی است كه تجهیزات Outdoor بایستی دارای شرایط ویژه ای از نظر شرایط جوی محیط (درجه حرارت آلودگی و..) باشند كه لزوماً تجهیزات Indoor دارای چنین ویژگی هایی نمیباشند.

پستهای بازخود بر چند نوع هستند:

پستهای معمولی Concentional

پستهای گازی (GIS) Gas insulated substations

پستهای هوائی Pole mounted substations

پستهای معمولی پستهائی هستند كه آزادعایق بین فازها و قسمتهای برقدار با زمین بوده و بنابراین لازم است فاصله معینی بین قسمتهای برقدار برقرار بوده و علاوه بر آن برای ایمنی افرادی كه در محوطه پست عبور و مرور میكنند،‌فواصل مشخص و معینی بین تجهیزات و باز مین در نظر گرفته شود و تجهیزات مستقیماً درمعرض عوامل جوی از قبیل آلودگی و غیره می باشند . شكل صفحه بعد یك نمونه از این پستها را نشان می دهد، این پستها درمواقعیكه با محدودیت هایی از قبیل زمین آلودگی و غیره روبرو نباشیم كاربرد داشته و اقتصادی ترین نوع پستها (در ولتاژهای بالا) میباشند.

پست معمولی باز (پست 400 كیلوولت كارون)

پستهای گزای GIS پستهائی هستند كه قسمتهای برقدار تجهیزات (بخصوص تجهیزات سوئیچگیر) در داخل محفظه های فلزی كه با گاز SF6 پر شده قرار دارند این محفظه های فلزی دارای پتانسیل صفر (زمین) میباشند بنابراین رعایت فواصل مشخص لزومی ندارد.

لازم به تذكر است كه گاز SF6 گازی است كه دارای خاصیت عایقی بسیار خوبی در فشارهای بالا بوده و معمولاً در پستهای فشار قوی نقش بسیار عمده‌ای در جهت كاهش ابعاد و همچنین بی اثر نمودن آلودگی های محیط دارد.

پست 400 كیلوولت GIS از نوع بیرونی

این پستها در مواردی بسته به محدودیت فضا بصورت طرحها و خاصی نیز نصب می شوند.

پستهای هوائی:

پستهای توزیع در ولتاژهای 20 كیلو ولت به پائین و با قدرت كم میباشند كه معمولا در نقاط حومه شهرها و یا روستاها روی تیرهای برق نصب میگردند و با هزینه بسیار كمی نیز احداث میگردند و تجهیزات عمده آنها ترانسفورماتور می باشد.

پستهای بسته نیز خود بر چند نوع میباشند.

پستهای گازی (GIS)

پستهای معمولی Conventional

پستهای گازی:

در بعضی از مناطق كه بعللی از قبیل كمبود جا و یا آلودگی بیش از حد (مناطق ساحلی) امكان احداث پستهای معمولی باز نمیباشد پستهای فوق كه بلحاظ وجود محفظه های فلزی كه ازگاز پر شده و قسمتهای برقدار در آنها قرار دارند نیازی به رعایت فواصل مشخص بین تجهیزات از یكدیگر و با زمین نبوده نصب میگردند.

این پستها خود ممكن است بصورت روزمینی و یا زیرزمینی وجود داشته باشند در كشورهایی كه زمین از ارزش فوق العاده بالائی برخوردار می باشد مثل كشور ژاپن از پستهای زیرزمینی كه از نوع GIS میباشد استفاده میشود این پستها در طبقات زیرین ساختمانهای بزرگ و بلند قرار دارند و ترانسفورماتورهای آنها از سیستم خنك كنندگی آبی استفاده مینمایند.

پستهای معمولی بسته:

پستهای با ولتاژ پایین (تا حدود 63 كیلوولت) را برای افزایش ایمنی و همچنین جلوگیری از اثرات آلودگی محیط و محدودیتهای شهری میتوان بصورت بتسه احداث نمود این پستها تا ولتاژ 132 كیلوولت نیز وجود دارد ولی باید توجه داشت كه در ولتاژهای بالا بلحاظ بزرگ شدن ابعاد هزینه ایجاد ساختمان زیاد بوده و معمولا اقتصادی نمیباشد.

این پستها در ولتاژهای پائین بصورتهای كیوسكی – زیرزمینی و غیره نیز وجود دارد. شكل صفحه بعد یك نمونه از این پستها را نشان میدهد.

پستهای سیار Mobile substation

این نوع پستها معمولا بصورت پستهای با ظرفیت كم و در ولتاژهای بالا میتوانند بصورت موقت جایگزین یك پست دائمی با ولتاژ بالا كه زمان زیادی طول میكشد بشوند. این پستها در شبكه ایران بصورت
20/230 كیلوولت و 63/230 كیلوولت با ظرفیت های محدودی در حدود 30 تا 40 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار میگیرند.

تجهیزات این پستها كه معمولا بصورت GIS میباشد بهمراه یك دستگاه ترانسفورماتور روی یك یا چند دستگاه تریلی نصب گردیده و بسادگی میتوانند از یك نقطه به نقطه دیگر انتقال داده شوند.

این نوع پستها معمولاً بصورت موقت به یك خط فشار قوی بصورت T اتصال یافته و در حالتهای اضطراری و تا مواقعی كه پست صالی در منطقه راه اندازی شود بار منطقه را تامین خواهد نمود.

اجزاء‌تشكیل دهنده پستها:

بطور كلی پستها از اجزاء كلی زیر تشكیل میگردند.

1-سوئیچگیر Switchgear

2-ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتورهای زمین و یا تغذیه داخلی

3-سیستم های جبران كننده از قبیل راكتور و یا خازن

4-تاسیسات جنبی الكتریكی مانند سیستم روشنائی محوطه – سیستم حفاظت از رعد و برق سیستم زمین

5-ساختمان كنترل

6-تاسیسات جنبی ساختمانی مانند ساختمان نگهبانی – اطاق دیزل‌– انبار پاركینگ و غیره

البته باید توجه داشت كه در بعضی از پستها بسته به نوع پست ممكن است بعضی از اجزاء فوق وجودنداشته باشد.حال بشرح جزئیات تشكیل دهنده هر یك از اجزاء زیر میپردازیم:

سوئیچگیر:

به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی كه عمل ارتباط فیدرهای مختلف را به باس یا رویا قسمتهای مختلف باس بار را بیكدیگر در یك سطح ولتاژ معین انجام میدهد، سوئیچگیر میگویند.

در یك پست تبدیل ممكن است یك یا دو و یا سه سوئیچگیر با ولتاژهای مختلف وجود داشته باشد. مثلاً در پست 63/230/400 كیلوولت زیاران سه سوئیچگیر 400 كیلوولت – 230 كیلوولت و 63 كیلوولت وجود دارد.

الف: باس بار (شین) – مقره – اسكلت فلزی – سیم – لوله كلمپ و اتصالات

ب: كلید فشار قوی (دژنكتور) Circuit breaker

ج: سكسیونر (جدا كننده) Disconnect switch

د: ترانسفورماتورهای جریان وولتاژ Instrument transformers

ه: تله موج و متعلقات مربوطه Line trap

و: برقگیر Lighting arrester

معمولاً سوئیچگیرها از قسمتهای مشابه متصل به هم تشكیل میشوند كه به هر قسمت بی Bay میگویند. به هر بی Bay معمولاً میتواند یك یا دو فیدر اتصال داد.

شینه بندی Basar Arrangement

شینه بندی : نحوه ارتباط الكتریكی فیدرهای مختلف را به یك باس بار و به یكدیگر درهر سوئیچگیر ، شینه بندی میگویند.

شینه بندیهای مختلفی وجود دارد كه انتخاب هر یك از آنها بایستی با توجه به مزایا و معایب هر یك و اصول كلی زیر برای هر پست و یا سوئیچگیر مورد توجه قرار گیرد.

الف: ولتاژ و ظرفیت پست

ب: قابلیت اطمینان مورد نیاز در تامین بار مصرف كننده ها

ج: قابلیت انعطاف در تعمیر و یا توسعه

د: موقعیت پست در سیستم

ه: نوع تجهیزات (معمولی یا G.I.S)

و: وضعیت فیدرهای تغذیه كننده و نحوه ارتباط آنها به پستهای مجاور ونحوه شینه بندی پستهای مزبور

ز: تعداد و نحوه ارتباط فیدرهای تغذیه شونده، به پستهای مربوطه و وضعیت شبكه تغذیه شونده

ح: وضعیت پست از نظر توسعه آینده

ط: محدودیت های موجود از قبیل كمبود جا و غیره

ی : قیمت و پارامترهای اقتصادی

حال بشرح هر یك از شینه بندی های متداول و مزایا و معایب آنها میپردازیم.

1- شینه بندی ساده

معمولترین و متداولترین شینه بندی برای پستهای با ولتاژ با 63 كیلوولت بوده (گرچه پستهای كم اهمیت با ولتاژ تا 230 كیلوولت نیز با شینه بندی فوق وجود دارند) ساده ترین و ارزانترین نوع شینه بندی است.

مزایا : سادگی – ارزانی – سهولت در بهره برداری

معایب:

الف: تعمیرات در هر مورد بدون قطع بار امكان پذیر نیست.

ب: توسعه پست بدون قطع بار امكان پذیر نیست

ج: اتصالی روی باس با رعایت قطع بار كامل پست میشود.

برای رفع عیب (ج)‌ میتوان از شینه ساده تقسیم شده استفاده نمود كه با اتصالی روی هر قسمت از باس بار فقط بار مربوط به فیدرهای متصل شده بهمان قسمت از باس بار قطع میگردد

برای پستهای 20 كیلوولت و توزیع عموماً از این نوع شینه بندی استفاده میشود. ولی برای پستهای با ولتاژ بالا معمولاً از این نوع شینه بندی استفاده نمیشود مگر در موارد یكه اهمیت پست كم باشد و یا اینكه سوئیچگیر پست از نوع باشد كه احتمال اتصالی روی باس بار خیلی كم میباشد. از نكات مثبت این نوع شینه بندی این است كه :

سیستم های حفاظت و كنترل و اندازه گیری و مانورهای عملیاتی بسیار ساده میباشد.

2- شینه بندی ساده U:

این نوع شینه بندی از نظر اصولی همان شینه بندی ساده جدا شده است با این تفاوت كه دو قسمت شینه از نظر استقرار فیزیكی بنحوی بوده كه روبروی هم قرار داشته و دارای این خاصیت می باشد كه زوجهای مختلفی از فیدرهای مجاور كه هر فیدر از یك قسمت از باس بار تغذیه میشوند بدون تقاطع با یكدیگر میتوانند به پستهای مختلفی ارتباط یابند.

باین ترتیب با بروز اتصالی روی هر قسمت از باس بار فقط یكی از فیدرهای هر زوج بدون برق شده كه در نتیجه هیچیك از پستهای تغذیه شونده از این فیدرها بدون برق نمیشوند.

این نوع شینه بندی در سوئیچگیرهای با تعداد زیادی فیدر خروجی كه از نوع خط هوائی میباشند مناسبتر از نوع شینه بندی معمولی ساده میباشد.

3- سیستم شیشه اصلی و انتقالی

Main and Transfer bus scheme

این نوع شینه بندی نسبت به شینه ساده دارای قابلیت اطمینان بیشتری است و معمولاً هنگامیكه تعداد فیدرها زیاد باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

در این نوع شینه بندی همواره از یك شینه بعنوان شینه اصلی و از شینه دیگر بعنوان شینه انتقالی استفاده میشود.

مزیت این شینه بندی نسبت به شینه بندی ساده در این است كه كلید كوپلاژ میتواند جای هر یك از كلیدهای فیدرها را بگیرد، باین معنی كه در اثر خرابی كلید فیدر مربوطه را میتوان ا زطریق كلید كوپلان به باس بار اصلی متصل نمود.

عیب این نوع شینه بندی در این است كه در صورت بروز عیب روی شینه اصلی كلیه فیدرهای بی برق میشوند كه میتوان با نصب كلید جدا كننده شینه اصلی این عیب را كاهش داد. در شكل این كلید با خط چین نشان داده شده است.

4- شینه بندی دوبل Double (Duplicate) busbar

در این نوع شینه بندی همانطوریكه از نامش پیداست دو شینه وجود دارد كه هر دو اصلی بوده و هر فیدر میتواند بسته به انتخاب اپراتور به هر یك از باس بار (شینه) ها متصل باشد.

در این نوع شینه بندی در اثر اتصالی روی هر شینه میتوان فیدرهای متصل بآنرا به شینه دیگر انتقال داده و نسبت به رفع اتصال یو یا تعمیر شین بدون بی برق شدن فیدرها اقدام نمود.

از مزایای دیگر این نوع شینه بندی اینست كه اپراتور میتواند به نحو دلخواه فیدرها را روی دو باس با ر در حالت عادی متصل نماید.

در این نوع شینه بندی تعمیرات روی شینه و همچنین توسعه پست با حداقل قطعی برق قابل انجام میباشد.

در این نوع شینه بندی نیز میتوان جهت بالا بردن اطمینان و امكان انتخاب در پست از كلید تقسیم كننده شینه استفاده نمود.

این سیستم از متداولترین نوع شینه بندیها است كه در پستهای مهم از آن استفاده میشود. بخصوص پستهائی با تعداد فیدرهای زیاد.

5- شینه بندی 5/1 كلیدی One and a half breaker scheme

این نوع شینه بندی كه در سالهای اخیر بخصوص در كشور ما متداول شده از انواع شینه بندی است كه ضمن قابلیت اطمینان بالا در تامین برق فیدرها از سلكتیویته (قابلیت انتخاب) زیادی نیز برخوردار میباشد و از نظر اقتصادی نیز حالت اپتیمم را در مقابل مزایای خود دارد.

از مزایای این شینه بندی اینست كه در اثر اتصالی روی شینه هیچ یك از فیدرها حتی برای مدت كوتاهی هم بی برق نمیشوند. ضمناً در اثر خرابی و یا در موقع تعمیر هر كلید نیز فیدر مربوطه میتواند از مسیر دیگر برقدار باشد.

در شكل صفحه بعد بترتیب حالتهای اتصالی روی باس با زوایا خرابی كلیدها را كه تمامی فیدرها برقدار میباشند را نشان می دهد.