کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیک رشته هنر و گرافیک

دنیائی كه ما آن را نظاره می‌كنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشكیل شده است این دو عنصر عبارتند از فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم یكدیگرند

شما برای خرید و دانلود کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کارآموزی رنگ و تركیبها در گرافیک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دنیائی كه ما آن را نظاره می‌كنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشكیل شده است این دو عنصر عبارتند از فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم یكدیگرند

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 62 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………. صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………
چند رنگ پرکاربرد ………………………………………………………………………………

بازتاب های رنگ ………………………………………………………………………………….

رنگ‌بندی …………………………………………………………………………………………….

قرمز ………………………………………………………………………………………………….

زرد…………………………………………………………………………………………………….

سبز…………………………………………………………………………………………………….

آبی …………………………………………………………………………………………………….

بنفش ………………………………………………………………………………………………….

قهوه‌ای ……………………………………………………………………………………………….

سفید ………………………………………………………………………………………………….

سیاه……………………………………………………………………………………………………

رنگ‌های گرم ………………………………………………………………………………………

رنگهای سرد………………………………………………………………………………………..

رنگ‌های زنده………………………………………………………………………………………

رنگ‌های مرده یا کدر و یا کلی ………………………………………………………………

رنگ‌های روشن……………………………………………………………………………………

رنگ‌های تیره ………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………. صفحه

ترکیب ‌های تهاجمی ……………………………………………………………………………..

ترکیب‌های آرام …………………………………………………………………………………..

ترکیب‌های خون گرم و مهیج ………………………………………………………………..

ترکیب‌های خون سرد وطیبعی ……………………………………………………………….

ترکیب‌های منطقی گرم ………………………………………………………………………….

ترکیب‌های منطقی سرد …………………………………………………………………………

ترکیب‌های جوان ………………………………………………………………………………….

ترکیب های زنانه …………………………………………………………………………………

ترکیب‌های شگفت انگیز ………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنوان ……………………………. صفحه

مقدمه ………………………………..
چند رنگ پرکاربرد ………………………

بازتاب های رنگ ………………………..

رنگ‌بندی ………………………………

قرمز …………………………………

زرد…………………………………..

سبز…………………………………..

آبی ………………………………….

بنفش …………………………………

قهوه‌ای ……………………………….

سفید …………………………………

سیاه………………………………….

رنگ‌های گرم ……………………………

رنگهای سرد…………………………….

رنگ‌های زنده……………………………

رنگ‌های مرده یا کدر و یا کلی …………….

رنگ‌های روشن……………………………

رنگ‌های تیره …………………………..

فهرست مطالب

عنوان ……………………………. صفحه

ترکیب ‌های تهاجمی ………………………

ترکیب‌های آرام …………………………

ترکیب‌های خون گرم و مهیج ………………..

ترکیب‌های خون سرد وطیبعی ………………..

ترکیب‌های منطقی گرم …………………….

ترکیب‌های منطقی سرد …………………….

ترکیب‌های جوان …………………………

ترکیب های زنانه ……………………….

ترکیب‌های شگفت انگیز ……………………

فهرست منابع …………………………..

در درون خود بیفزا درد را

تا ببینی سرخ و سبز و زرد را

كی ببینی سبز و سرخ و بور را

تا ببینی پیش از این سه نور را

لیك چون در رنگ گم شد هوش تو

شد زنور آن رنگها روپوش تو

چونكه شب آن رنگها مستور بود

پس بدیدی دید رنگ از نور بود

نیست دید رنگ بی نور برون

همچنین رنگ خیال اندرون

این برون از آفتاب و از سهاست

وان درون از عكس انوار علاست

نور‌نور چشم خود نور دل است

نور چشم از نور دلهاحاصل است

باز نور نور دل، نور خداست

كو زنور عقل و حس پاك و جداست

شب نبد نور و ندیدی رنگ را

بس بضد، آن نور پیدا شد ترا

شب ندیدی رنگ، كان بی نور بود

رنگ چبود مهرة‌ كور و كبود

گه نظر بر نور بود آن گه برنگ

ضد بضدپیدا شود چون روم و زنگ

دیدن نور است آنگه دید رنگ

وین بضد نور دانی بید رنگ

پس بضد نوردانستی تونور

ضد ضد را می‌نماید در صدور

رنج و غم را حق پی آن آفرید

تا بدین ضد خوش دلی آید پدید

پس نهانیها بضد پیدا شود

چونكه حق را نیست ضد پنهان شود

«جلال‌الذین محمد بلخی»

مثنوی و معنوی ـ دفتر اول

مقدمه:

دنیائی كه ما آن را نظاره می‌كنیم از دو عنصر مهم تجسمی تشكیل شده است. این دو عنصر عبارتند از: فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم یكدیگرند.

هر موجودی كه در این دنیا به چشم می‌خورد، ابتدا از لحاظ شكل و اندازه احساس می‌گردد، سپس درحالی كه دارای پوششی از رنگ است مورد توجه قرار می‌گیرد. درعین حال رنگ علامت مشخصه هر شیئی طبیعی است، چنانكه یك گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه می‌كنند و نظر بیننده را به خود معطوف می‌دارد و یك میوة رنگی، با رنگش اعلام می‌كند كه رسیده است یا نارس می‌باشد.

زمانی كه به سطح فلزات نگاه می‌كنیم، با توجه به رنگ آنها می‌توانیم جنس و حتی وزن آنها را احساس نمائیم. هر وقت به رنگ قرمز آهن گداخته نظر می‌اندازیم، به صورت طبیعی از لمس كردن آن خودداری می‌نمائیم. رنگ قرمز كه نمایشگر رنگ آتش است، نمایانگر خود نیز هست، بنابراین ملاحظه می‌كنیم كه عنصر رنگ در دو مورد جداگانه، مفهوم و ارزش متفاوتی پیدا می‌كند.

ملاحظه می‌كنیم كه اهمیت رنگ در زندگی انسان اگر بیش از شكل و فرم نباشد، كمتر از آن نیست. معمولاً در آموزشگاه‌ها، از طریق آموزش هندسه و اندازه‌ها، توجه دانش آموزان را به شكل‌ها و فرم‌های طبیعت متوجه می‌سازند.دربارة فرم‌های هندسی از جمله دایره، مربع، مثلث وروابط بین آنها آموزش‌هایی داده می‌شود و حجم‌های هندسی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و تعادل و توازن شكل‌ها در نظر گرفته می‌شوند، یا اینكه با دانش «پرسپكتیو» آشنا می‌گردند، و با سطح و حجم آشنایی به دست می‌آورند، لیكن كمتر به رنگ و نقش و اهمیت آن در زندگی انسان توجه داده می‌شود.

***

دنیائی كه ما ناظر آن هستیم، پوشیده از رنگ است. رنگ برای فرد عالم، همانند هنرمند حائز اهمیت است. برای همة مردم نیز لازم است كه به این پدیده با دقت خاصی توجه شود و دسته بندی‌هایی انجام پذیرد.

رؤیت رنگها همواره در رابطه با ( طبیعت اشیاء) و (چگونگی تابش نور) و ( وضعیت عضو بینائی) است و باید كه در همة حالات، خصوصاً در زمانی كه رنگها را تجزیه و تحلیل می‌نمائیم به سه نكتة فوق توجه كافی بنمائیم. در تزیین فضاهای تزئینی، در معماری، در مهندسی برق، در زمینة‌تبلیغات، در عالم سینما، برای فرد عادی در تفرجگاه، برای هنرمند در كارگاه، داشتن هشیاری و حساسیت لازم به رنگها ضروری است. باید به رنهای اولیه، ثانویه، ثالث، به رنگهای مكمل وقوانین تركیب رنگها، به تضاد رنگ مایه‌‌ها و دایره و كرة رنگ توجه كافی نمود و برای ارزیابی رنگها، آنها را از نظر توزیع سطوح رنگ، درخشش آن و كیفیت هر رنگ و ابعاد و سطوح آنها مورد دقت قرار داد.

امروزه برای همة افراد غیر ممكن است كه جهان را بدون رنگ تصور نمایند، چرا كه پدیده‌ای است كه در همه‌ جا حضور دارد و نقش بازی می‌‌كند. تمام ارتباطات به كمك رنگها حاصل می‌شود. در روی تابلوهای راهنمایی، در پیستهای فرودگاهها، در تقاطع جاده‌ها، در كارخانه‌ها، در خیابانها و پیادر‌وها نیز چنین است. ماشین آلات و اتومبیل‌ها به رنگهای مختلف رنگ‌آمیزی می‌شوند تابهتر به چشم بخورند. دیوارهای سنگی و آجری، كف‌پوش های رنگارنگ، در و پنجره‌های چوبی به فلزی، رنگ داروها و بسته بندی آنها كه با تركیب شیمیائی آنها مطابقت دارد همواره با توجه به ارزش‌های رنگها انتخاب می‌شوند. در منزل، در خیابانها و پارك‌ها، گلهای رنگارنگ فضاها را رنگین می‌‌كنند.

سالن‌های نمایش و دكور تئاتر با توجه به جلوه‌های رنگی، رنگین می‌؛ردند. در سینما فضاها و صحنه‌ها با دقت‌ فراوان به رنگها آرایش داده می‌شوند و بازیگران لباسهای رنگارنگ می‌پوشند و نورافكن‌های رنگین با رنگ خود، نمود صحنه‌ها را تغییر می‌دهند.

موزه‌ها مملو از گنجینه‌های هنری رنگین هستند كه در آنها رنگ، نقش اساسی را ایفاء می‌كند. علیرغم وسعت كاربرد رنگ و حضور و تاثیر آن در زندگی انسان، معمولاً اكثر افراد نسبت به آن توجه كافی ندارند شاید به خاطر وجود آن در همة حالات و همة‌ حالات و همة‌لحظات زندگی است كه اهمیت خود را از دست می‌دهد و ما را نسبت به خود بی تفاوت و بی انفعال می‌سازد.

در هر حال انسان پیدیدة رنگ را مانند آفتاب قبول دارد و می‌داند كه قسمت مهمی از زندگی روزانة انسان با آن مواجه است. لیكن علیرغم بی تفاوتی ما در برابر رنگها، از درك و احساس زیبائی آن عاجز نیستیم. رنگها پدیدة قابل تحسینی هستند، خصوصاً زمانی كه به طلوع و یا غروب آفتاب نظر بیندازیم و در مقابل تابلو رنگارنگی بایستیم.

رنگها برای زندگی انسان ضروری است، لیكن ضرورت آن به اندازه‌ای نیست كه نتوانیم با كمبود آن از زندگی محروم باشیم، چنانكه افراد «كوررنگ» به خوبی می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و نیازهای خود را بر آورده سازند.

علاوه بر این، رنگها نقش مهمی در زندگی عاطفی و معنوی ما بازی می‌كنند، ما به درخشش روزهای آفتابی و شادابی رنگها تمایل بیشتری داریم و از هوای ابری و خاكستری خسته می‌شویم. رنگهای پر زرق و برق ما را آشفته می‌سازند و رنگهای ملایم و هماهنگ برایمان خوشایندند. ما پارچه‌های رنگین و اشیاء خوشرنگ، مثل گلها، درختان سرسبز، آسمان لاجوردین و تپه‌های بنفش رنگ را می ستائیم. رنگها مسرت خاطر ما را افزون می‌سازند و بر سلامتی انسان اثر می گذارندو ما اشیاء را به خاطر تفاوت رنگهایشان از هم تمیز می‌دهیم و فاصلة‌ آنها را حس می‌نمایئم. به همان اندازه كه رنگها برای ما جلب و ضروری است، برای اقوام ابتدایی نیز لازم و ضروری بوده است. ابتدائی ترین انسان‌ها كلیه‌های محقر خود را با انواع رنگها می‌اراستند و ابزار و آلات و ظروف موردنیازشان را با رنگهای گوناگون و با شكوه آرایش می‌دادند. آنها مانند انسان امروزی زینت آلات مختلف به دست و گردن خود می‌اویختند و هرگاه به میدان جنگ می رفتند خود را با تجهیزات و لباسهای جنگی الوان و درخشنده زینت می‌دادند تا حیرت و وحشت در دل دشمن ایجاد كنند.

انسان در تمام دورانها با رنگ سروكار داشته و به نحو شایسته ای از ان استفاده نموده است. مصریها، یونانیان، ایرانیان رنگ را به طرق مختلف در زینت لباسها وتزئینات ساختمانها به كار می‌بردند، به طور كلی رنگها در تمام احوال و زمانها توجه انسان را جلب نموده و می‌نماید. انسان می‌كوشد تا اسرار و رموز آن را بشناسد و در زندگی خود به كار برد. منبع الهامات او نیز طبیعت است و قوانین و فرمولهای خود را از مثال‌های طبیعت دریافت می‌نماید. پیشرفت علوم و تجربیات محققین نیز،‌ طرق مختلفی برای احساس و فهم رنگها به وجود آورده است؛ خصوصاً در دو قرن اخیر كه فیزیكدانان، فیزیولوژیست‌ها، شیمیدان‌ها، روانشناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً هنرشناسان مسائل مربوط به رنگ و نور و جریانات مربوط به بینائی را مورد مطالعة عمیق و علمی قرار داده‌اند. گرچه هنوز بسیاری از رموز رنگها ناشناخته مانده است، لیكن با كوشش مشترك محققین و توجه هنرمندان، انتظار می‌رود كه اسرار و رموززنگها بیش از پیش شناخته شود، و با ذكاوت و هوش خود، قواعد و قوانین تازه‌ای كشف كنند و راههای جدیدی برای شناسائی كاملتر این پدیده مهم به دست آورند.

بایستی یك دانش‌ پژوه دریابد كه استفاده از رنگها امری نیست كه بتوان آن را بوسیلة مقادیری قوانین فراگرفت،‌ زیرا اصول و ضوابطی كه به عنوان راهنما در استفاده از رنگها به كار می‌رود، كافی نیستند. در بخش‌های بعدی كتاب تجربه‌ها و تمریناتی را مرور خواهیم كرد كه تاحدودی علاقه‌مندان را از بلاتكلیفی رهایی خواهد شد، معیارهایی برای شناخت رنگها و سپس ارزیابی آثار هنری ارائه خواهیم نمود.

در قرن هفدهم میلادی، نیوتن موفق شد با تجزیة نور سفید، رنگهای طیف را به دست آورد. او كشف نمود كه نور سفید شامل انواع اشعه است كه هرگاه به طور جداگانه با شبكة چشم انسان اصابت نمایند احساس یك رنگ مجزا به وجود خواهندآورد، و اختلاط این اشعه‌ها ( امواج نور) بر روی شبكة‌چشم، رنگ سفید را محسوس می‌سازد. درنتیجه معلوم شد كه رنگ، یك مسئلة‌اداركی است و مسئله‌ای مربوط به بینش آدمی است. قبل از نیوتن عموماً تصور می‌نمودند كه رنگ تا حد زیادی یك خصوصیت ذاتی و حسی است و مربوط به شكل و تركیب هر شیئ‌ است. چنانكه یك سیب‌سرخ را در نظر بگیریم، به سختی ممكن است قبول كنیم كه رنگ سرخ آن، یك خصوصیت عرضی است و سرخی آن خصوصیت ذاتی نمی‌باشد. هر شییء دارای دو خاصیت‌است، یكی شامل و حجم آن،‌ ودیگری نمود رنگی آن است.

از زمان نیوتن تاكنون نظریه‌ةای علمی بیشماری در رابطه با رنگها ارائه شده است. اكثر این نظریه‌ها و تجربه‌ها در مورد تجزیة‌نور و گذشتن آن از میان فیلترها و شیشه‌های رنگین است.

در حالی كه دید عادی كه با نمود ظاهری رنگ اشیاء سروكار دارد، امری بینهایت عجیب و پیچیده است. زیرا كه رنگ و صورت یا ( شكل)، هر دو از خواص موجودات هستند؛ «مثلاً برگ هم صورت قلب را دارد و هم به رنگ سبز است. به نظر آدمی چنین می‌نماید كه شكل برگ، خاصیتی ذاتی و جدانشدنی است، در حالی كه رنگ همواره بر اثر مداخلة‌ عوامل محیط دستخوش تغییر می‌گردد» سبزی یك برگ از فاصلة‌ دور آبی به نظر می‌آید، یا در سایه به رنگ ارغوانی متمایل می‌شود و یا در غروب آفتاب سرخ فام می‌گردد. در بهار رنگ برگها سبز روشن است، در تابستان تیره می‌شود و در پاییز به رنگ زرد و نارنجی در می‌آید. و در صورتی كه اثرات رنگهای موضعی و پیرامون شییء را در نظر بگیریم . تركیب رنگهای موضعی را با رنگ خود‌ شیی ارزیابی نمائیم، خواهیم دید كه شناخت و درك رنگها تا چه حد پیچیده و مشكل است.

دانشمندان متعددی ماهیت نور و رنگ را مورد آزمایش و بررسی قرار داده‌اند؛ از میان آنها تحقیقات علمی هلم هولتز، و بلهلم استوالد، شورول و كلارك مكسول اهمیت دارد. گوته نیز در عالم زیبائی شناسی رنگ نظرهای ذوقی خود را عرضه كرده است و رنگ را از عوامل مهم زیبائی به حساب آورده است. او برای تركیب رنگی و نسبتهای آنهااعدادی را عنوان كرده است كه می‌تواند معیار هماهنگی رنگها قرار گیرد كه در بخشی از این كتاب به آن اشاره‌هائی شده است.

دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) رشته هنر و گرافیک

طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیكتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او می‌باشد بسیار اتفاق افتاده است كه در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت كرده‌ایم و همانگونه كه علائم ونشانه‌های راهنمایی و رانندگی بعنوان یكی از پایه‌های اصلی و

شما برای خرید و دانلود دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیكتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او می‌باشد بسیار اتفاق افتاده است كه در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت كرده‌ایم و همانگونه كه علائم ونشانه‌های راهنمایی و رانندگی بعنوان یكی از پایه‌های اصلی و

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 29.664 مگا بایت

طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

پیشگفتار

انسان موجودی است اجتماعی، چنانكه از بدو خلقت همواره درصدد آن بوده تا با همنوعان خود ارتباط برقرار كند اما از آن جهت كه قادر به سخن گفتن نبود بنابراین بوسیله حركات دست و علائمی كه از این طریق نمایش می‌داد با افراد و اشخاص اطراف خود ارتباط برقرار می‌كرد. سپس زمانی رسید كه شروع به انتقال این حالات و علائم بر روی دیوارة غارها نمود. بدین‌گونه كه تصاویری از آنچه كه مورد نظر وی بودند را ترسیم می‌نمود تا بتواند مفهوم خود را برساند اما در پاره‌ای از موارد این تصاویر نمی‌توانستند كمك وی باشد. چنانكه برای بیان احساسات و برخی از مسائل دیگر مجاب به اختراع خط و زبان گردید اما آثاری كه مربوط به هزاران سال قبل می‌باشند و بر دیوارة غارها همچنان منقوش هستند یكی می‌باشند بین بشر ابتدایی وانسان امروزی بدین‌گونه كه از طریق علائم ما می‌توانیم به بسیاری از امور آنروز پی ببریم. از این نكته مشاهده می‌شود كه گرچه خط و زبان اختراع شده‌اند اما محدودیتهایی كه این دو دارا می‌باشند را در تصاویر مشاهده نمی‌كنیم همچنانكه امروز ما می‌توانیم به نوشتارهای تصویری انسانهای اولیه آگاهی یابیم اما حتی در جهان پیشرفته امروزی به هنگام مسافرت از یك نقطه جهان به نقطه دیگر اگر قرار بر تكیه به زبان و خط باشد، نه‌تنها نمی‌‌توانیم با انسانهای عصر خود ارتباط برقرار كنیم بلكه مشكلات عدیدة بی‌شماری را پیش روی خود خواهیم داشت كه معلول همین نقص در ارتباط می‌باشد. چنانكه پیشتر مطرح شد نیاز به صحبت كردن و ارتباط برقرار كردن در بشر ابتدائی بعدها باعث اختراع خط و الفبا و علائم … شد واین اختراعات مرحله به مرحله پیشرفت نمود و با متحد شدن انسان اختراعات نیز گسترش یافتند و انسان گام به گام پیشرفت نمود تا به این نقطه از زمان با وجود امكانات بی‌شمار رسید.

در این راستا هنر نیز دارای ابعاد گوناگونی شد كه گرچه به نسبت ظاهر و صورت اولیه خود بسیار متفاوت است اما همچنان ریشه در نقطة تولد خود دارد. این پیشرفت و گسترش تا این حد ادامه یافته كه از دیوارة‌ غارها به شكل كنونی خود رسیده و دارای مختصات خاص خود و متخصصان مختلف گشته است و به شاخه‌ها و رشته‌های مختلفی تقسیم گشته. گرافیك یكی از این شاخه‌ها می‌باشد كه با وجود آنكه به ظاهر هنری نوپاست اما در حقیقت دارای سابقه بس كهن است.

چرا كه تمامی علائم و تصاویری كه در ابتدای تاریخ هنر یافت شده‌‌اند آثار گرافیكی بوده‌اند كه در اختیار بشر اولیه قرار داشته‌اند همچون علائم وتصاویر منقوش بر دیوارة‌ غارها كه برای ارتباط برقرار نمودن آنها مورد استفاده بوده‌اند و ما نیز با تكیه به این علائم، اطلاعاتی پیرامون نوع زندگی و محیط زندگی آنها به دست می‌آوریم. بنابراین می‌توان گفت كه علامت در عمل نوعی ارتباط است آنچنانكه ما نیز امروزه متكی به این علائم و نمادها می‌باشیم. اما به گونه‌ای كاملا متفاوت از همتایان اولیه آنها، این علائم و نشانه‌ها كه در ابتدا صرفا بیانگر مفاهیم خاصی بوده‌اند با گذشت زمان دارای قواعد و چهارچوبی گشته‌‌اند و نیز دارای انواع مختلی شده‌اند كه پیكتوگرام یك نوع نشانة تصویری می‌باشد كه در دنیای كنونی ما استفادة فراوانی دارد و من سعی كرده‌ام در این رساله به انواع پیكتوگرام و خصوصایت آن و كاربرد رنگ در پیكتوگرام بپردازم. كه با تكیه بر قواعد و علم مورد نیاز برای آنها تهیه می‌گردند. با توجه به محیط پیرامون خود مشاهده می‌كنیم كه علائم نقش به سزایی را در زندگی، ایفا می‌كنند و در هر مكان و موقعیتی می‌‌توانند به منظورهای مختلف یاری‌رسان ما باشند.

عنوان پروژه: رنگ در نشانه (پیكتوگرام)

رشته : گرافیك

مقدمه

هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیكتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او می‌باشد. بسیار اتفاق افتاده است كه در برابر هشدارهای بصری چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی احساس خطر و امنیت كرده‌ایم و همانگونه كه علائم ونشانه‌های راهنمایی و رانندگی بعنوان یكی از پایه‌های اصلی و فرهنگ زندگی در اندیشه‌ها نفوذ كرده است، استفادة آگاهانه و منطقی از رنگ نیز در سایر موارد بی‌تأثیر نخواهد بود. چه بسا رنگ بیشتر از هر پدیدة دیگری اطراف انسان را احاطه كرده و در تمامی مایحتاج روزمـّره اعم از پوشاك، غذا و سایر مواد مصرفی، و غیره بكار گرفته شده است.

در انتخاب و تأثیر رنگها بر افراد با توجه به فرهنگ زندگی، تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. یكی رنگ آبی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و دیگری رنگ سبز را دوست داشتنی می‌داند. به درستی نمی‌توان گفت چرا افراد رنگهای مطلوب و محبوب مخصوص به خویشتن را دارند، شاید زمینه‌های ذهنی، تجربه‌ها، تداعی‌ها و حوادث دیگری كه در زندگی بزرگسالان بوجود آمده است افراد را به رنگ مشخصی علاقمند یا متنفر ساخته باشد.

هنوز هیچ مجموعه‌ای دربارة رنگهای مورد پسند مردم در تمامی كشور‌ها به دست نیامده است و از واكنش افراد جماعات گوناگون در برابر رنگ اطلاع كافی نداریم. بدون شك با شناخت عوامل مؤثر در انتخاب رنگ در بین جوامع مختلف با فرهنگ و نوع محل زندگی و سن اشخاص با توجه به سلامت بدن و روح آنها می‌توان به تأثیر فیزیكی و روانی رنگها نیز پی برد.

سن اشخاص در انتخاب رنگ تأثیری قابل ملاحظه دارد، مثلا رنگهای انتخابی خردسالان با بزرگسالان تفاوت دارد. رنگهای زنده و خالص مورد توجه كودكان قرار می‌گیرد. در صورتی كه بزرگسالان رنگهای پخته و تركیب شده را ترجیح می‌دهند. محل زندگی نیز در انتخاب رنگ مؤثر است ودر مناطقی كه هوا آفتابی است نوع انتخاب رنگ اشخاص با مناطق ابری تفاوت دارد و نیز فصول سالانه عاملی است كه اشخاص را در برابر سؤال محقق وادار به جوابهایی متناسب با فصل می‌سازد. فرهنگ جامعه در عقیدة‌ انتخاب رنگ بی‌اثر نیست. می‌توان برای تشخیص سلیقة اشخاص به تحقیقات روانی و اجتماعی دست برد، در این تحقیقات مصاحبه و تكثیر پرسشنامه از وسایل تحقیقی به شمار می‌آید، بعد از هر تحقیق می‌توان سلیقة جمعی یا گروهی را دریافت. سلامت بدن و سلامت روح نیز جزء خصایص است. به هر صورت انتخاب رنگی كه به وسیلة‌ فردی ابراز می‌شود نوعی انتخاب شخصی است ولی در تعیین رنگ الزاما باید به انتخاب گروه و یا جامعه واقف شد.

باید توجه داشت هر درجه از رنگها كه ضعیف یا قوی باشند خصایص و تأثیر ویژه‌ای دارند كه خصایص یك رنگ ممكن است در كشورها و جماعت مختلف تأثیر متفاوت بگذارند.

انسان سیستم كدگذاری رنگ را ایجاد كرد، هر چه كد ساده‌تر باشد، آسانتر پیام فهمیده خواهد شد. ارتباط رنگ با مخاطبین خود، مستقیم‌تر از لغات و اعداد است. مثلا در چراغهای ترافیك، عملكرد رنگ به شكل كد خوب است. زیرا به سرعت منتقل شده، فهمیده و پذیرفته شده است.

دانستن معانی اجتماعی و سمبولیك رنگها در كشورهای مختلف بسیار جالب است. برای شناختن بعضی از این مفاهیم به مفهوم چند رنگ در كشورهای مختلف می‌پردازیم كه می‌توان به سهولت دریافت كه حتی با وجود فاصله‌های چند هزار كیلومتری، رنگها تقریبا در اذهان بیشتر تداعی سمبولهای مشتركی را می‌كنند. تنها تفاوت آنها بر سر فرهنگهای قومی كه ریشه‌های چندهزارساله دارد وبر اثر شرایط جوی متفاوت و عقاید دینی متفاوت و غیره بوجود آمده است.

رنگ سیاه در اكثر كشورها معنی عزا و افسردگی را دارد و رنگ سفید در اكثر كشورها معنی صلح و بیگناهی را دارد و رنگ قرمز معنی خشم و گرما و در پیكتوگرامهای راهنمائی و رانندگی علامت خطر را می‌رساند و سبز در اكثر كشورها معنای جوانی و سبزی و شادی را می‌رساند و رنگ آبی معنی آسایش و ترس و زرد معنای نور و خورشید و بیماری را در اكثر كشورها می‌رساند.

فهرست

عنوان صفحه

چكیده

مقدمه

فصل اول: مفهوم كلی رنگ

رنگ……………………………… 2

اثر رنگ………………………….. 7

رنگ در روانشناسی…………………. 13

منشاء اهمیت رنگ…………………… 15

فیزیولوژی رنگ……………………. 15

معنای هشت رنگ……………………. 16

1- رنگ خاكستری………………….. 18

2- رنگ آبی…………………….. 18

3- رنگ سبز…………………….. 20

4- رنگ قرمز……………………. 21

5- رنگ زرد…………………….. 22

6- رنگ بنفش……………………. 24

7- رنگ قهوه‌ای………………….. 25

8- رنگ سیاه……………………… 26

نقش رنگ در فرهنگ و ملل……………. 26

رنگ در تبلیغات…………………… 30

1- جلب توجه……………………. 31

2- حفظ توجه……………………. 33

3- تبادل اطلاعات………………… 34

رنگ در هنر………………………. 35

رنگ در ادبیات……………………. 36

رنگ در سینما…………………….. 38

رنگ در هنرهای تجسمی……………….. 38

قرمز………………………….. 39

زرد…………………………… 40

سبز…………………………… 40

آبی…………………………… 40

سفید………………………….. 40

سیاه………………………….. 40

مربع………………………….. 41

مثلث………………………….. 41

دایره…………………………. 42

فصل دوّم: رنگ در هنرهای تجسمی

رنگ در نقاشی…………………….. 44

رنگ در گرافیك……………………. 47

رنگ در كامپیوتر………………….. 48

رنگ در عكاسی…………………….. 52

رنگ در معماری……………………. 53

نقش رنگ در فضای شهر………………. 55

فصل سوم: رنگ با گرایش كاربردی در هنر گرافیك

رنگ در طراحی پوستر………………… 60

رنگ در طراحی جلد…………………. 61

رنگ در تصویرسازی…………………. 62

رنگ در بسته‌بندی………………….. 64

رنگ در صفحه آرائی………………… 67

ایجاد حركت……………………….. 68

رنگ تیترها……………………….. 68

رنگ گذاری متن…………………….. 68

رنگ‌گذاری متن……………………… 69

رنگ در تصاویر……………………. 70

رنگ در روزنامه…………………… 71

رنگ در نشانه…………………….. 72

فصل چهارم : رنگ در نشانه (پیكتوگرام)

تاریخچة نشانه (نشانه تصویری «پیكتوگرام») 76

پیكتوگرام چیست؟………………….. 82

انوع پیكتوگرام…………………… 85

رنگ در پیكتوگرام…………………. 91

ضرورت رنگ در پیكتوگرام……………. 95

ارتباط رنگ با محیط………………… 96

نوع رنگ گذاری…………………… 100

بحث تأثیر‌گذاری هر رنگ……………… 101

نتیجه‌گیری:………………………. 107

فهرست منابع…………………….. 111

فهرست منابع تصویری………………. 114

122 صفحه فایل Word

دانلود من ری «نقاش خوابها» رشته هنر و گرافیک

من برای تحقیق در مورد “من ری” به جز چند سایت اینترنتی به دو كتاب به زبان انگلیسی متوسل شدم؛ مشخصات این كتب را در بخش منابع و ماخذ آورده ام این نوشته ها فقط اشاره ای است به یك شخصیت بزرگ و پیشرو كه تاثیرات عمیقی بر هنر دوره خود گذاشته، غور و بررسی بیشتر و قضاوت نهایی بر عهده خواننده است امیدوارم كه این اشاره هرچند كوتاه و مختصر بتواند به كارآید و

شما برای خرید و دانلود دانلود من ری «نقاش خوابها» به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود من ری «نقاش خوابها» را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

من برای تحقیق در مورد “من ری” به جز چند سایت اینترنتی به دو كتاب به زبان انگلیسی متوسل شدم؛ مشخصات این كتب را در بخش منابع و ماخذ آورده ام این نوشته ها فقط اشاره ای است به یك شخصیت بزرگ و پیشرو كه تاثیرات عمیقی بر هنر دوره خود گذاشته، غور و بررسی بیشتر و قضاوت نهایی بر عهده خواننده است امیدوارم كه این اشاره هرچند كوتاه و مختصر بتواند به كارآید و

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 5.057 مگا بایت

من ری (Man Ray) را بشناسیم؟

من ری كیست؟ پاسخ به این پرسش آنقدرها هم ساده نیست. همگی ما این تجربه را داشته ایم كه در زندگی روزمره خود وقت و انرژی زیادی را صرف شناخت انسانهای اطرافمان كرده ایم و چه بسا در بسیاری موارد ناكام مانده ایم، حال اینكه این انسانها با ما همراه بوده اند و ارتباط مستقیمی بین ما و ایشان وجود داشته، ارتباطی زنده كه تا حدی تحت كنترل ما بوده ولی بازهم موفق نشده ایم تا شخصیت اطرافیانمان را آنطور كه باید و شاید بشناسیم.

حال چگونه ممكن است كه چنین خوش خیال باشیم و بپنداریم كه با بررسی چند تابلو و دیدن آثاری چند از یك هنرمند می توانیم به شناخت وی نائل آییم!

البته این یك نوع رهیافت در دنیای هنر است؛ می توانیم اصلاً به هنرمند توجه چندانی نكنیم و آثار وی را همچون موجوداتی مستقل و جاودان در نظر بگیریم وسعی كنیم با آنها همان ارتباطی را برقرار كنیم كه مثلاً با دوستمان برقرار می كنیم!

ولی آیا واقعاً همینطور است؟ آیا یك اثر هنری به جز آنچه به چشم می آید (در مورد هنرهای دیداری[1]) و یا شنیده می شود (در مورد هنرهای شنیداری[2]) هیچ چیز دیگری را نشان نمی دهد؟!

آیا به اصطلاح اثر هنری «از زیر بوته در آمده» است؟!

در یك ارتباط ساده با یك انسان، در همان مراحل اولیه سعی می كنیم تا در مورد او چیزهایی فراتر از بعد ظاهری او بدانیم.

می خواهیم بدانیم از چه خانواده ای است و چه سابقه تحصیلی یا شغلی دارد؛ می‌خواهیم بدانیم كه اعتقاداتش از كجا سرچشمه می گیرند و هدفش برای ادامه زندگی چیست و اگر به دنبال دانستن این مسائل نباشیم، ارتباط ما با شخص مقابل بسیار سطحی باقی خواهد ماند؛ همانطور كه هرگز از راننده اتوبوسی كه سوار می‌شویم نمی پرسیم كه چه شد كه راننده اتوبوس شد و آیا به آشپزی علاقه داشت یا خیر!!

ولی آیا رویكرد ما در مورد هنر نیز اینگونه است؟ آیا ما امروز اثر هنری را در نمایشگاه می بینیم و ساعتی بعد وقتی دیگر تصویر آن در شبكیه چشم ما وجود ندارد آنرا فراموش می كنیم؟ آیا نقاشی در عمیق ترین حالت ممكن فقط تا شبكیه چشم ما نفوذ می كند؟

قطعاً چنین نیست، مخصوصاً در حوزه فلسفه هنر، یك محقق سعی می كند تا به بطن و فلسفه هنر نفوذ كند و آنچه كه خود را در پس رنگها و نُتها و مواد و مصالح پنهان كرده را بیرون بكشد.

البته برگزیدن چنین راهی قرین سختیها و مشكلات فراوان است. گویا اثر هنری با ما به قایم موشك بازی می پردازد. در فضایی انتزاعی كه بعد چهارمی به نام خیال هم در جریان است.

از طرفی در بیشتر موارد ما از حضور عنصر مهمی به نام هنرمند محروم هستیم. ما در بیشتر موارد با «تاریخ هنر» سر و كار داریم و نه با «هنر»؛ پس نباید چنان ساده انگار باشیم كه با ذكر یك بیوگرافی تكراری و ضمیمه كردن چند اثر معروف پنداریم كه هنرمندی را شناخته ایم.

هدف من از تحقیق در مورد “من ری” چیزی جز شناخت بیشتر وی و شناساندن او به علاقه مندان نبوده است. گرچه ما امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات زندگی می‌كنیم و دنیای الكترونیكی كامپیوتر و اینترنت جای هیچ بهانه ای برای عدم دسترسی به اطلاعات را باقی نمی گذارد ولی متاسفانه در ایران هنوز هم در این حوزه با مشكلات بسیاری روبرو هستیم.

پایگاههای استفاده رایگان از اینترنت حتی در دانشگاهها بسیار محدود و ناقص عمل می كنند؛ در حوزه ترجمه هم متاسفانه هنوز بیشترین توجه معطوف به متون شناخته شده و سنتی است. در زمینه های جدید به جز چند جزوه مختصر و ترجمه‌هایی اندك و در عین حال ناقص و نامفهوم چیز بیشتری در دسترس نیست.

من برای تحقیق در مورد “من ری” به جز چند سایت اینترنتی به دو كتاب به زبان انگلیسی متوسل شدم؛ مشخصات این كتب را در بخش منابع و ماخذ آورده ام.

این نوشته ها فقط اشاره ای است به یك شخصیت بزرگ و پیشرو كه تاثیرات عمیقی بر هنر دوره خود گذاشته، غور و بررسی بیشتر و قضاوت نهایی بر عهده خواننده است.

امیدوارم كه این اشاره هرچند كوتاه و مختصر بتواند به كارآید و حداقل پرسشهای جدیدی در ذهن خواننده ایجاد كند.

كار فلسفه خلق پرسش است و شاید كار فلسفه هنر این باشد كه پرسشهای هنری بیافریند!

حال ببینیم كه پرسش “من ری” از دنیا چیست و به پرسشهای زندگی چگونه پاسخ می دهد.

من ری: تعالیم، الگوها، اهداف

“من ری” نقاش آمریكایی الاصل كه بیشتر عمر خود را در فرانسه (پاریس) گذراند را می توان یكی از پیشرویان در مكتب دادائیستی (Dadaism) و سورئالیستی (Surrealism) زمانه خویش (نیمه اول قرن بیستم) دانست.

وی متولد سال 1890 در ایالت فیلادلفیا (Philadelphia) در آمریكا است. خانواده وی در سال 1897 وقتی وی 7 ساله بود به نیویورك (New York) رفتند و “من ری” جوانی خویش را در این شهر گذراند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

من ری را بشناسیم………………… 1

من ری: تعالیم، الگوها و اهداف…….. 4

نقاش خوابها……………………… 12

طراحی از رویا……………….. 12

از آنچه كه نمی توانم عكس بگیرم نقاشی می كنم! 31

سخن آخر………………………… 34

فهرست تصاویر……………………. 35

منابع و ماخذ……………………. 36

36 صفحه فایل ورد

دانلود رنگ در تاریخ ایران رشته هنر و گرافیک

در طول تاریخ ایران به ویژه در دوران اسلامی، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یك واقعه تاریخی و یا یك دوره تاریخی بوده است كه البته مفاهیم مختلفی را در بر می گیرد رنگ در تاریخ ایران، با مفاهیم یا معانی حقیقی خود به كار رفته است در تمدن های كهن و دوران پیش از تاریخ ایران، وسایل و آلات و ابزار مردمان با رنگی تزیین می شد كه در آن من

شما برای خرید و دانلود دانلود رنگ در تاریخ ایران به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود رنگ در تاریخ ایران را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در طول تاریخ ایران به ویژه در دوران اسلامی، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یك واقعه تاریخی و یا یك دوره تاریخی بوده است كه البته مفاهیم مختلفی را در بر می گیرد رنگ در تاریخ ایران، با مفاهیم یا معانی حقیقی خود به كار رفته است در تمدن های كهن و دوران پیش از تاریخ ایران، وسایل و آلات و ابزار مردمان با رنگی تزیین می شد كه در آن من

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 78 کیلو بایت

در طول تاریخ ایران و به ویژه در دوران اسلامی، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یك واقعه تاریخی ویا یك دوره تاریخی بوده است. در ادیان الهی و كتب آسمانی، گاه رنگ ها به هر دو مفهوم معنوی و حقیقی خود دیده می شود. درانجیل، كتاب مقدس مسیحیان، رنگهای سبز، طلایی، قرمزو آبی به صورت صفت و در معانی حقیقی آن دو رنگ سفید و سیاه، به عنوان صفت و نیز با مفهوم معنوی آن به كار رفته است. پیامبر اسلام، صلوات اللٌه علیه، نیز در حیات پر ثمر خود و در زندگانی روزمره خویش از رنگهای چندی استفاده فرموده اند . هم اكنون نیز رنگ سبز، به عنوان رنگ رسمی بسیاری از كشورهای اسلامی، در پرچم كشورها منعكس است . به كار بردن پرچم، چه نزد ایرانیان چه نزد اعراب قبل از ظهور اسلام متداول بوده است . درفش و پرچم ایران از دوران باستان، در تاریخ شهرت دارد در طول تاریخ پرو نشیب و فراز ایران، رنگ نزد قبایل مختلف و سلسله های حكومتی همواره به عنوان نماد و علامت مشخصه به كار گرفته شده است. در عصر افشار رنگ و پرچم سرخ مورد استفاده بوده و در مراسم رسمی به كار می رفته است.همچنین لباس ارتش ایران نیز از پارچه سرخ ارغوانی تهیه می شد.دراوایل عصر قاجار، رنگ سرخ كماكان جزء رنگهای رسمی دولت ایران محسوب می شد.

« بپوشید جامه سپید، كه آن نیكوترو پاكیزه ترین رنگهاست »

پیامبر اكرم (ص)

در مطالعات تاریخی و تحقیقات ایران شناسی، بسیاری از نكات حساس و ظریف تاریخی وجود دارد كه اگر چه در وهله اول كوچك می نماید اما دارای دیرینه تاریخی و زمینه بسیار قوی اجتماعی و سیاسی است، به طور مثال مفهوم سیاسی و اجتماعی رنگ در رویدادهای تاریخی ایران.

در طول تاریخ ایران به ویژه در دوران اسلامی، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یك واقعه تاریخی و یا یك دوره تاریخی بوده است كه البته مفاهیم مختلفی را در بر می گیرد. رنگ در تاریخ ایران، با مفاهیم یا معانی حقیقی خود به كار رفته است. در تمدن های كهن و دوران پیش از تاریخ ایران، وسایل و آلات و ابزار مردمان با رنگی تزیین می شد كه در آن منطقه وجود داشته است و گاه حتی آن تمدن، مثلأ به مناسبت وجود خاك نخودی رنگ و در نتیجه وجود آلات و ابزار به رنگ نخودی، به تمدن نخودی رنگ مشهور می شد (تپه گیان ایران) در دورانهای تاریخی ایران و مقاطع پیش از ظهور اسلام، به ویژه رنگهای طلایی و نقره ای مورد توجه بود. در ادوار اسلامی و در ممالك اسلامی نیز تنوع شگفت انگیز پوشاكهای مختلف با آداب سنن بومی منطقه تناسب داشت. به طور مثال بدویان از پشم گوسفند سفید، یا موی بز سیاه لباس تهیه می كردند. مردم شهر برقه اغلب قرمز می پوشیدند و در فسطاط (مصر) آنان را با رنگ لباس قرمزشان می شناختند، زیرا كه برقه در میان صحرای قرار داشت كه دارای خاك و سنگ قرمز بود3 و در كار با آن مصالح بالطبع لباس را قرمزمی كرد. گاه امر تجارت به یك رنگ كردن البسه مردم، بدون هیچ زمینه تاریخی آن، كمك می كرد.مثلأ ورود مستمر قرمز دانه و نیل و زعفران به ممالك اسلامی، باعث هماهنگی رنگها می شد، اما مسائل و حوادث تاریخی، زمینه دیگری را برای انتخاب رنگها به وجود می آورد.

در ادیان الهی و كتب آسمانی گاه رنگها به هر دو مفهوم معنوی و حقیقی خود دیده می شود. در انجیل كتاب مقدس مسیحیان رنگهای سبز، طلایی، قرمزو آبی به صورت صفت و در معانی حقیقی آن و رنگ سفید و سیاه به عنوان صفت و نیز با مفهوم معنوی آن به كار رفته است4.

در قران كریم رنگهای سبز در سوره 37 آیه 80، سوره55 آیه 87 5-رنگ زرد در سوره 2 آیه 69-رنگ قرمز در سوره 35 آیه 27-رنگ سفید در سوره 2 آیه 187 و بالاخره رنگ سیاه در سوره 2 آیه 187 آمده است.

123 صفحه فایل Word

دانلود پژوهش از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم رشته هنر و گرافیک

در این تحقیق سعی بر این شده كه مختصری در مورد زندگی نامه نقاش برجسته رمانتیسم و سبك های رمانتیك ، نوكلاسیك ، رئال و ناتورالیسم ، امپرسیونیسم و نئوامپرسیونیسم و آثاری چند از هنرمندان این سبك ها را برای شما عزیزان و علاقمندان به هنر و نقاشی نمایش داده باشیم برخی از مطالب این كتاب بصورت مقاله و كتابچه و با استفاده از اینترنت و چند كتاب جامع گردآوری

شما برای خرید و دانلود دانلود پژوهش از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پژوهش از دلاكروا تا نئوامپرسیونسیم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در این تحقیق سعی بر این شده كه مختصری در مورد زندگی نامه نقاش برجسته رمانتیسم و سبك های رمانتیك ، نوكلاسیك ، رئال و ناتورالیسم ، امپرسیونیسم و نئوامپرسیونیسم و آثاری چند از هنرمندان این سبك ها را برای شما عزیزان و علاقمندان به هنر و نقاشی نمایش داده باشیم برخی از مطالب این كتاب بصورت مقاله و كتابچه و با استفاده از اینترنت و چند كتاب جامع گردآوری

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 6.684 مگا بایت

پیشگفتار

در این پیشگفتار ابتدا ما خلاصه ای از زندگی نامه دلاكروا ، نقاش برجسته كه در 30 آوریل 1798 میلادی به دنیا آمد، می پردازیم و دلاكروا هنرش را از مادرش به ارث برد و با اینكه وی در دوره نوجوانی پدر و مادر خود را از دست داد وی هیچگاه خود را در این راه گم نكرد و به جنگ های آفریقا رفت و شاهكارهای متعددی خلق كرد و آثار معروف او قتل عام كیوس ، فاجع سیو، آزادی و رهبر مردم از آن جمله است. در هنر كلاسیك آزادی اندیشه و فراگیری دموكراسی ظاهراً هرگز با خشونت و انتظام سازگار نیست و رابطه پس طبیعت گرایی و انتزاع در هنرهای تجسمی عصر كلاسیك حتی از آنچه در نمایشنامه می بینیم پیشرو و بارزتر است.

رمانتیك جنبشی است كه در اواخر دوره هیجدهم و اوایل سده نوزدهم فسخ و شكل گرفت، رمانتیسم بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای روش های سبك شناسنامه و بیشتر با بیان ایده ای مرتبط است و نوكلاسیك را باید نهفتی بر پسندی هشیارانه دانست كه در سده هیجدهم واكنشی انزجار آمیز علیه افرط گریها و هنر نماییهای باروك دارد و كلاسیسم هنری است بر مبنای اصول و الگوهای ریشه یافته از دوران باستان، و این اصطلاح در برابر هنر رمانتیك است و ویژگی رمانتیك از رشد دادن به جنبه های اجتماعی بود. رئالیسم یكی از جنبش های هنری و ادبی سده نوزدهم است كه در فرانسه به وجود آمد و داده رئالیسم یعنی طبیعت گرایی می باشد. و از هنرمندان این سبك می توان از ژان فرانسوامیله، انوره دمیه گوستا و كوربه نام برد. و پس از رئالیسم به ناتورالیسم می پردازیم كه ناتورالیسم یا طبیعت گرایی كه زمزمه های آن در نیمه دوم قرن نوزدهم به گوش می رسد كه ناتورالیسم یعنی طبیعت برای گونه كه به نظر می آید بازنمایی می شود و طبیعت گرایی مفهومی متضاد با چكیده نگاری است. و واژه امپرسیونیسم كه در بهار 1874 گروهی از هنرمندان فرانسوی به نام هنرمندان گمنام كه آثارشان را به نمایش گذاشته بودند و سبك امپرسیونیسم بیشتر یك نقاشی نبوده بلكه رویكرد نوین به هنر و زندگی بوده و آثار امپرسیونیست ها تغییرگذرا و ناپایدار در طبیعت بود و نخستین كسی كه همراه گروه در سال 1874 به سالن رسمی وفادار ماند مانه بود و نقاشی امپرسیونیسم در آغاز با گنگی و تمسخر مواجه شد و نقاشان این سبك عبارتند از : یوگن بودین و استیتس لپین هلندی این جنبش هستند و امپرسیونیسمها با داستان پردازی به شیوه معمول در سینما مخالف بود و هنر نئوامپرسیونیسم در ایتالیا پا گرفت و هنرمندانی نظیر مگانتینی- پرویاتی و موربلی به آنها پیوستند. نئوامپراسیونیسم نهضتی است كه سینیاك و نقاشان دیگری آن را تشكیل داده اند و در اینجا به فعالیت های وان گوگ و نظریه های سینیا پرداخته ایم مانند تركیب رنگ مایه در چشم و تفكیك عناصر مختلف رنگی موضعی و رنگهای روش و غیره كه در مطالب می خوانید می باشد.

مقدمه

از ویژگی های عالم این است كه پیوسته تغییرات و تحولاتی در آن رخ می دهد و با تحقیقات و پژوهش های تازه كه از دیدگاههای مختلف درباره زمینه های هنری انجام می گیردد. اطلاعات بیشتر و مدارك بهتری بدست میرسد. بدین جهت همواره ضروری است بر آنچه كه قبلاً گفته یا نوشته شده مروری تازه انجام گیرد و با اطلاعات جدیدی تكمیل گردد. تحقیق حاضر كه از نظر خوانندگان محترم می گذارد، دارای همین ویژگی و خصوصیت است كه درباره مهمترین سبك ها و روش های نقاشی بحث می كند كه در جهان هنر بوجود آمده و در حال تغییر و تحول گردیده همگی بر این مطلب توافق دارند كه تغییر و تحول نقاشی خصوصیات اجتماعی ، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه بوده، شكل و محتوی آثار، هماهنگ با آن ، موجبات پیدایش این سبك ها گردید و این روش های هنری را تشكیل داده است.

در این تحقیق سعی بر این شده كه مختصری در مورد زندگی نامه نقاش برجسته رمانتیسم و سبك های رمانتیك ، نوكلاسیك ، رئال و ناتورالیسم ، امپرسیونیسم و نئوامپرسیونیسم و آثاری چند از هنرمندان این سبك ها را برای شما عزیزان و علاقمندان به هنر و نقاشی نمایش داده باشیم.

برخی از مطالب این كتاب بصورت مقاله و كتابچه و با استفاده از اینترنت و چند كتاب جامع گردآوری شده است.

فصل اول

كلاسیك و رمانتیك

«فردریك اوژن دلاكروا» نقاش معروف فرانسوی (1863 م)

فردریك اوژن دلاكروا ، نقاش برجسته فرانسوی در 30 آوریل 1789 میلادی در اطراف پاریس به دنیا آمد استعدادهای هنری خود را از مادرش به ارث برد. وقتی كه اوژن از دایی خود هدیه ای شامل یك جعبه مداد رنگی گرفت، برای كشیدن نقاشی تحریك شد و وارد این هنر گردید. او هر چند در نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد و دچار تنگ دستی شد، اما از تلاش دست برنداشت و اولین نمایشگاه نقاشی خود را در سالن پاریس در معرض نمایش قرار داد. در این هنگام مردم او را مسخره می كردند، ولی منتقدین آثار دلاكروا را آثاری بدیع به حساب اوردند. در مدت كوتاهی هنر، او شناخته شد و در مورد استقبال قرار گرفت. او از جوانی به مرض مالاریای مزمن دچار بود و این مرض در حلول عمر دلاكروا، او را رها نكرد ولی با این وجود همچنان كار می كرد و آثار متعددی خلق می نمود. دلاكروا مدتی نیز برای الهام از مناظر طبیعی به قلب جنگ های آفریقا رفت و شاهكارهای معروفی رسم كرده، وی عقیده داشت كه كار كردن منتهای لذت و هیجان در زندگی اوست. او از سحرگاه تا دیرهنگام بدون توقف كار می كرد و هنگامی كه از لذت كار و هیجانش فرو نشست با خواندن قطعه شعری، نفس تازه می كرد. دلاكروا دارای آثار معروفی است كه قتل عام كیوس، فاجع سیو ، آزادی و رهبر مردم از آن جمله است. آثار او اكنون در موزه های بزرگ دنیا در معرض تماشای مردم است. فردریك اوژن دلاكروا سرانجام در سیزدهم اوت 1836 م در 38 سالگی در گذشت. منتقدین هنری، او را یكی از افتخارات ملی فرانسه می دانند.

65 صفحه فایل Word

دانلود پژوهش بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته رشته ارتباط تصویری رشته هنر و گرافیک

گرافیك محیطی چیست؟ در اروپا و آمریكا كاربرد گرافیك را در شكل گیری فضاهای داخلی و خارجی در معماری و شهرسازی با واژه هایی چون Graphics Environmental ( كه گرافیك محیطی ترجمه شده) یا Sing Design ( كه می توان آن را طراحی نشانه ترجمه كرد ) و یا Sinage ( سانیاژ نشانه گذاری ) بیان می كنند كه اگر این كاربرد در خدمت فضاهای بیرونی شهر مثل خیابانها میاد

شما برای خرید و دانلود دانلود پژوهش بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته رشته ارتباط تصویری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پژوهش بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته رشته ارتباط تصویری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

گرافیك محیطی چیست؟ در اروپا و آمریكا كاربرد گرافیك را در شكل گیری فضاهای داخلی و خارجی در معماری و شهرسازی با واژه هایی چون Graphics Environmental ( كه گرافیك محیطی ترجمه شده) یا Sing Design ( كه می توان آن را طراحی نشانه ترجمه كرد ) و یا Sinage ( سانیاژ نشانه گذاری ) بیان می كنند كه اگر این كاربرد در خدمت فضاهای بیرونی شهر مثل خیابانها میاد

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 165

حجم فایل: 86 کیلو بایت

مقدمه :

محیط اطراف ما، خانه هایی كه در آن زندگی می كنیم، همه نیاز مبرمی به برقراری روابط صحیح فرمها، رنگ ها و هم چنین سازمان بندی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند.

– انسان به واسطه ی زبان گرافیك می تواند با محیط اطراف خود سخن بگوید و با دیگران ارتباط برقرار كند. استفاده از گرافیك شهری در مساحت فضای داخلی خانه‌ها و فضای بیرونی آن ها یعنی كوچه ها، خیابان و فضای سبز اطراف، در تزئین و زیبا سازی ادارات موسسات و اماكن عمومی نظیر پاركها، نمایشگاهها، فروشگاهها و… برای تمامی افراد در كلیه سطوح اجتماعی و در هر سنی به نوبه خود موثر بوده و مورد نیاز واقع
می شود و در ساختار محیطی مناسب و مطلوب نقش بسزایی دارد. محیط مناسب یعنی فضایی كه بشر بتواند در آن جا فارغ از فشارهای ناخواسته زندگی، رشد كرده و شكوفا شود.

گرافیك و تبلیغات شهری یكی از قدیمیترین و خالص ترین فرم های ارتباطات است. از اولین نقاشی بر روی دیوار غارها گرفته تا آخرین ویدئو پروجكشن Video Projection و ویدئو وال ها Video Walls .

تبلیغات شهری یكی از قدیمی ترین ابزارهای تبلیغات، برای معرفی خدمات و كالاهاست كه شامل انواع پوسترها، بیلبوردها، طراحی بدنه اتوبوس ها، اتومبیل ها، استندها و حجم های تبلیغاتی می شود.

تبلیغات شهری و محیطی در جهان یك مقوله اقتصادی و بازرگانی تلقی می شود و هم چون سایر فعالیت های حرفه ای در غرب، ویژگی های خاص خود را دارد. تبلیغات و گرافیك شهری امروز بیشترین خدمت را به تراست ها و كارتل های اقتصادی عرضه می كند. اطلاعات بصری كه توسط طراحان گرافیك به شهروندان داده می شود، باید دارای جنبه های زیبایی شناسی و جلب كنندگی و نیز تأثیر گذاری لازم باشد. این ها
می توانند در غالب تصاویر تابلوهای تبیلغاتی، اطلاعات فرهنگی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی را به جامعه منتقل ساخته، زیباسازی شهری را نیز موجب گردند. بدین شكل است كه در دنیای حاضر، هنر گرافیك ملزم است كه بخشی از فعالیت خود را در خدمت معماری و محیط زیست و فضای شهری قرار دهد و در نظم بخشیدن و ایجاد تسهیلات و زیبا كردن فضای شهری شركت داشته باشد.

در ادامه نمونه های جدید از تبلیغات شهری و پروژه های گرافیك محیطی معرفی
می گردد: همان طور كه مشهود است، گرافیك و تبلیغات شهری علمی است كه در آن چگونگی استفاده از انواع فرمها، رنگ ها، نقش ها و تصاویر گوناگون به شكل ماهرانه، اصولی و برنامه ریزی شده در جهت بتر و ساده تر شدن روابط، ارتباطات، ترافیك و همچنین كاملتر ساختن زیبایی های محیط عمومی شهر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی كه تدابیری از سوی طراحان گرافیك شهری در جهت هر چه بهتر شدن طرحها و اصولی بودن عناصر بصری موجود در فضای شهری صورت نگیرد، محیط زیست شهروندان به صورت مكانی غیر قابل تحمل، متشنج و ناموزون در خواهد آمد. در حالی كه با ایجاد مجموعه ای متناسب از فرم ها، رنگ ها و طرح ها می توان موجبات رفاه و آسایش افراد جامعه را برای زندگی بهتر فراهم ساخت و روح تازه ای در فضای شهر دهید.

گرافیك محیطی چیست؟

در اروپا و آمریكا. كاربرد گرافیك را در شكل گیری فضاهای داخلی و خارجی. در معماری و شهرسازی. با واژه هایی چون Graphics Environmental ( كه گرافیك محیطی ترجمه شده) یا Sing Design ( كه می توان آن را طراحی نشانه ترجمه كرد ) و یا Sinage ( سانیاژ = نشانه گذاری ) بیان می كنند. كه اگر این كاربرد در خدمت فضاهای بیرونی شهر مثل خیابانها. میادین. فضاهای سبز عمومی و دیوارهای خارجی ساختمانها باشد به آن City Signs ( علائم و یا گرافیك شهری یا خیابانی ) می گویند. ما از طریق كتابهای خارجی با نمونه های زیبای گرافیك محیطی به صورتهای گوناگونی مثل تابلوهای جهت یابی در خیابانها و یا محوطه های داخلی. سر در ساختمانها و فروشگاه ها و انواع و اقسام تزئینات شهری آشنا هستیم. و نمونه‌های نازیبا و كاربردی های غلط آن را در محل سكونت خود می بینیم و مورد استفاده قرار می دهیم ( كه در بیشتر موارد استفاده هم نمی شود ). گاهی برای زیباتر ساختن محیط زندگی خود سعی می كنیم از آثار خارجی تقلید كنیم، كه نتیجه حاصل حتی اسفبارتر است. شاید چون نمی دانیم كه رمز موفقیت در طراحی محیطی، بیش از هر چیز، شناخت و تسلط بر مفهوم هر دو واژه طراحی و محیط و ارتباط این دو با یكدیگر است.

از آنجایی كه پژوهش در هر زمینه ای نیازمند تعریف كردن آن است. جامع ترین تعریفی كه می توانیم برای گرافیك محیطی ارایه دهم چنین است: طراحی متناسب و هماهنگ نشانه ها، نوشته ها و تزئینات به صورت ( یا بر روی و یا در تلفیق ) حجم سه بعدی
( مثل تابلو یا استند ) برای راهنمایی، اطلاع رسانی و برقراری هر نوع ارتباط دیگر،در عین ایجاد زیبایی و حال و هوایی در خور و شخصیتی قابل درك، در هر نوع محیط داخلی و خارجی در یك شهر است.

گر چه در شهرهای سده های پیشین نیز تابلوها، پانل ها و شكل های دیگر اطلاع رسانی یا جهت یابی و نیز انواع مجسمه ها و فرم های تزئینی وجود داشته است. اما واژه گرافیك در طراحی محیطی به عنوان یك تخصص، مانند سایر مقولات و فعالیت های گرافیكی، در سده بیستم كشف شده است. دلایل اهمیت یافتن این هنر از یك طرف به دنبال پژوهش های مكرری بود كه از اوایل قرن حاضر پیرامون مسایل مربوط به كیفیت زندگی شهروندان انجام شد، و از سوی دیگر به دلیل تمایل روزافزون بسیاری از هنرمندان پس از عصر مدرن، به بیرون آمدن از محیط بسته گالری ها بود تا فرصت یابند با فضای زندگی روزمره عكس العمل مردم روبه رو شوند. به این ترتیب راه همكاری معماران و شهرسازان با نقاشان و مجسمه سازان امكان پذیر شد. و همگام با پیشرفت و رواج روزافزون هنر گرافیك در این دوران، این هنر نیز به عنوان شاخه ای از هنرهای تجسمی مورد استفاده معماران و شهرسازان قرار گرفت. به این ترتیب هنر طراحی یك محیط با كمك علائمی كه هم زیبا باشند و هم ارتباط مردم با مكان ها و رویدادها را میسر سازند، بوجود آمد. امروزه، شهرهای مهم جهان حول و حوش تجارت و توریسم با یكدیگر در رقابتند و پیوسته در حال پیدا كردن علائمی جذابتر برای راهنمایی و جلب توجه ملاقات كنندگان هستند. در عین حال همه ساله ساختمانها و مراكز بسیاری در دنیا ساخته می شوند كه به دلایلی مشابه، گرافیك های تازه تری را با خود به همراه می آورند. به این ترتیب، هر سال شاهد گرافیك های محیطی جدیدتر و خلاقانه تری هستیم، و با پیشرفت های تكنولوژیك در طراحی و ساخت تابلوها نیز این تازگی و خلاقیت را تشدید می كنند.

فهرست مطالب

فصل اول: گرافیك محیطی چیست؟ لزوم آن در اجتماع با توجه به شرایط اجتماعی

انسان در فضای اطراف خود

گرافیك محیطی چیست؟

گرافیك محیطی ( محیطهای بسته ) مغازه ها و فروشگاه ها

نقش گرافیك محیطی در اجتماع

فصل دوم: انواع گرافیك محیطی و نمونه های آن در جهان

انواع گرافیك محیطی

گرافیك محیطی مسطع یا دو بعدی

گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی

تقسیم بندی دیگر گرافیك محیطی

طراحی فروشگاه ها

نمونه های گرافیك محیطی

فصل سوم: سیر تحول گرافیك محیطی همراه با پیشرفت تكنولوژی

فصل ارتباطات

محدوده تكنولوژی در گرافیك محیطی

فصل چهارم: گرافیك محیطی در ایران

وضع كنونی هنر ایران

سخنرانی های امرا… فرهادی و پرسش و پاسخ در مورد گرافیك محیطی و تبلیغات ایران در اولین همایش گرافیك ایران وپاسخ به سوالات

فصل پنجم: تاثیر گرافیك محیطی و تبیلغات در فروش و مخاطب

تاریخچه تبلیغات

سواد بصری در گرافیك محیطی

سابقه تاریخی گرافیك محیطی

عوامل گرافیك محیطی و تاثیر آنها در فروش

اصول نظری، پایه های اصلی زیر بنا ترغیب و تبلیغ

آرا، و عقاید

فصل ششم: وضعیت گرافیك محیطی و نكات مهم در آن با توجه به نوع كالا

عرضه و تقاضا.

تبلیغات و ارتباط

تبلیغات بازرگانی

ایجاد احتیاج

ازدیاد فروش

ایجاد واحدهای عظیم

هدف از تبلیغات بازرگانی

چه بگوئیم؟

اجزاء تبلیغات محیطی

تنظیم آگهی

عواملی كه در تبیلغات محیطی باید مد نظر باشد.

سنجش آگهی.

عوامل داخلی

عوامل خارجی

فصل هفتم: پوستر

هنر و پوستر در ایران

عوامل موثر در طراحی یك پوستر

پوسترهای سه بعدی

165 صفحه فایل Word

دانلود پژوهش نقاشی در اكسپرسیونیسم رشته هنر و گرافیک

مختصری در باب كلمه هنر در زبان گذشته ما لفظ هنر بارها به كار رفته است ریشه آن به زبان اوستایی و از آنجا به زبان سانسكریت می‌رسد اما این گونه هم نیست كه این لفظ دقیقا معانی هم سان با آن چه كه امروز به عنوان هنر در نظر آورده می‌شود، داشته باشد تلقی كنونی از هنر در زبان فارسی جدید به معنی خاص لفظ است در حالی كه از لفظ هنر معنای علمی مراد شده اس

شما برای خرید و دانلود دانلود پژوهش نقاشی در اكسپرسیونیسم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پژوهش نقاشی در اكسپرسیونیسم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مختصری در باب كلمه هنر در زبان گذشته ما لفظ هنر بارها به كار رفته است ریشه آن به زبان اوستایی و از آنجا به زبان سانسكریت می‌رسد اما این گونه هم نیست كه این لفظ دقیقا معانی هم سان با آن چه كه امروز به عنوان هنر در نظر آورده می‌شود، داشته باشد تلقی كنونی از هنر در زبان فارسی جدید به معنی خاص لفظ است در حالی كه از لفظ هنر معنای علمی مراد شده اس

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 114

حجم فایل: 45 کیلو بایت

مقدمه

همیشه نماد و نمادگرایی از اصول اولیه رو كرد تاریخی انسان بسوی هنر بوده به گونه‌ای كه می‌توان در ابتدایی ترین نمونه‌های هنری انسان ردپایی از نمادهای تعریف شده نزد انسان را مشاهده نمود انسان اولیه با قراردادن سمبل‌ها و نشانه‌هایی خاص توانست به زبانی مشترك دست یابد كه همانا این زبان، زبان تصویر بود و انگیزه پیدایش خط نیز از همین نشانه‌های تصویر بوجود آمد انسان در سیر تاریخی خود آنچنان با مهارت توانست به عناصر نمادین دست یابد كه مهمترین تحولات تاریخ از پیدایش عناصر نمادین و نوشتاری آغاز شد.

وی با خلاصه كردن عناصر تصویری آرام آرام توانست خط را اختراع نماید و این اولین گام انسان هنرمند در راه پر مخاطره‌اش در مسیر تكامل بشری بود –اعتقاد و علاقه انسان همواره به آئین ها و روش‌های گوناگون زندگی، از سوی دیگر همواره سبب ایجاد حركاتی موزون و مشخص می‌گردید،انسان اولیه بر اساس آئین‌هایی كه خویش به آنها دست یافته بود به پرستش عناصر طبیعی می‌پرداخت و برای حركات و اعمال روزمره خویش نیز آئین و روش‌هایی را ابداع نمود كه این آئین‌ها در گذر زمان همراه با نهادها و عناصر تصویری نیز همراه شد.

برای مثال انسان در پرستش آتش همواره با حركاتی موزون به دور آتش می‌چرخید و با استفاده از رنگهای طبیعی و با الهام از طبیعت و به كمك نهادها و نشانه‌های تجریدی ساخته دست خویش خود را آراسته می‌نمود و به گونه‌ای آئینی تشكر خویش خود را آراسته می‌نمود و به گونه‌ای آئینی تشكر خویش را از الهه آتش به جای می‌آورد- پس از رشد تفكر در انسان، وی توانست با الهام از این آئین‌ها و روشها و با تحقیق راجع به زندگی گذشتگان تمامی این روشها را در هم آمیزد و به گونه‌ای از هنر نمایش نزدیك شود و این آغازی بود برای حركات نمایشی كه احیا كننده آئین‌ها و روشهای انسانهای گذشته بود.

اینك انسان قرن حاضر پس از گذر از تمام دغدغه‌های زندگی توانسته هنرهای متمایزی را پایه گذاری كند كه هر یك ریشه در همان آئین‌ها دارند 2-گونه از این هنرها كه همواره با انسان همراه بوده‌اند-نقاشی و نمایش هستند.

در گذر تاریخی هنر نقاشی تا به امروز شاهد پیدایش رشته جدیدی هستیم كه سر منشا آن صنعتی شدن و پیشرفتهای روز افزون انسان امروزی بود، این رشته همان گرافیك است كه امروزه به خدمت انسان آمده و زبانی نو به نام زبان تصویر را ابداع نموده است.

در آغاز تحولات صنعتی ابداع فرایند لیتوگرافی اولین گامها در جهت تمایز گرافیك به عنوان هنری مستقل از نقاشی برداشته شد.

فرایند لیتوگرافی كه در سال 1798 م آلویس سنه فلدر-اهل باواریا آن را به ثبت رساند، در سده نوزدهم به كمال رسید. در سالهای آغاز سده نوزدهم، لیتوگرافی با آثار هنرمندانی چون دلاكروا و دومیه رواج یافت- چاپ گران این فرایند را برای تهیه چاپ‌های سیاه و سفید از نقشه‌های برگه‌های نت و تصویر سازی‌های جذاب یافتند. این چاپ‌ها سپس به شكل منفرد یا به صورت كتابهای صحافی شده‌ای فروخته شدند كه متن آنها به روش برجسته چاپ شده بود.

هر چند چاپ برجسته فرایند انتخابی برای چاپ متن و گراوور سازی‌های چوبی سیاه و سفید بود اما گرایش شدید به آن زمانی حاصل شد كه این فرایند در چاپهای بیش از یك رنگ نیز وارد گردید. از سوی دیگر، لیتوگرافی به دلیل انطباق و تفكیك‌های رنگ خود، كه با سهولت نسبی و هزینه اندك انجام می‌شد، مطلوب واقع گردید.

در میانه سده نوزدهم، لیتوگرافی رنگی یا كرومولیتوگرافی با چاپ‌های لوكس و مجلل كه در تهیه آنها تا سی و دو سنگ با رنگ‌ها و انگیزه‌های مختلف به كار رفته بود، بی نهایت رواج یافت. شاید چشمگیرترین نمونه‌های كرومولیتوگرافی پوسترهای تبلیغاتی یك و دو ورقی باشد كه در نیمه دوم سده نوزدهم از روی سنگ‌های بزرگ لیتوگراف چاپ شدند.

از جمله معروفترین طراحان پوستر ژول شره، اوژن گراسه، تئوفیل استینلن، آلفونس موشا و هانری دو تولوزلوترك هنرمندان فرانسوی و پیشگامان عصر طلایی پوستر بودند.

بررسی شباهت‌ها و ویژگی‌های مشترك رشته‌های هنری:

هنرها از گذشته بسیار دور اصلی ترین وسیله ارتباط بین افراد و جوامع مختلف بوده‌اند. زبان هنر زبانی است كه حد و مرز نمی‌شناسد و با بیانی جذاب افكار اندیشه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و هنری یك ملت را ثبت و پایدار می‌سازد.

با بررسی آثار هنری نیاكان خود می‌توانیم با افكار اندیشه‌ها باورها اعتقادات و توانایی‌های فنی و خلاقیت‌های هنری آنان آشنا شویم و می‌توان دریافت كه كلیه هنرها اعم از تجسمی، نمایش، موسیقی و ….رابطه‌ای تنگاتنگ با هم داشته و دارند و به عبارتی لازمه یكدیگرند و هدف مشترك آنها كشف و درك زیبایی‌ها و چگونگی نمایش و انتقال مفاهیم ارزشمند آنها به دیگران به منظور توجه به عظمت خلقت است -هدف دیگری كه بین همه هنرها مشترك است خود باوری است كه با بكارگیری توانایی‌ها و استعدادها و تسلط بر خویشتن مشاهده خواهیم كرد كه چگونه از عهده انجام امور بر می‌آییم و باور خواهیم كرد كه می‌توانیم به خود متكی باشیم و نیازهای خود و جامعه خویش را بر طرف سازیم.

مختصری در باب كلمه هنر

در زبان گذشته ما لفظ هنر بارها به كار رفته است.

ریشه آن به زبان اوستایی و از آنجا به زبان سانسكریت می‌رسد اما این گونه هم نیست كه این لفظ دقیقا معانی هم سان با آن چه كه امروز به عنوان هنر در نظر آورده می‌شود، داشته باشد. تلقی كنونی از هنر در زبان فارسی جدید به معنی خاص لفظ است در حالی كه از لفظ هنر معنای علمی مراد شده است.

لفظ هنر در زبان سانسكریت تركیبی از دو كلمه (سو) و (نر یا نره) بوده است. (سو) به معنی نیك و هر آن چه كه به هر حال خوب و نیك است و فضایل و كمالاتی بر آن مرتبت است و (نر یا نره) به معنی زن و مرد است.

در زبان اوستایی (سین) به ها قلب شده و لفظ (سو ) به (هو)، و در تركیب به هونر كه در اوستا از صفات اهورامزدا تلقی شده است تبدیل می‌شود. هونر در زبان فارسی میانه یا فارسی پهلوی نیز وارد شده است و به صورت هنر كه معنی لغوی آن انسان كامل یا فرزانه است در آمده است در ادبیات دوران اسلامی ایران، هنر به معنی كمال و فضیلت تلقی می‌شود. این لفظ به هیچ وجه به این معنا كه صرفاً عبارت از: صنعتگری و یا مهارت فنی باشد نبوده است.

در اخلاق واژه هنر و هنرمندی با هنرمندی با فضیلت و فضایل همراه است و در حقیقت به معنی آن درجه از كمال آدمی است كه هوشیاری و فراست و فضل و تقوی و دانش را در بر دارد. با این تفاصیل هنر و هنرمندی كه در ادبیات فارسی قدیم به معنای عام به كار رفته است به معانی علم و فضل و فضیلت و كمال و كیاست و سیاست و فراست و زیركی و شجاعت و عدالت، لیاقت و فداكاری و….. است.

بنابراین به هر كسی كه به مرتبه‌ای از حد كمال رسیده بود در هنر مقامی لفظ هنرمند اتلاق می‌شده است اما معنای تحریف شده‌ای كه از حدود هفتاد سال پیش در ایران متداول شده است معنای خاص لفظ هنر است در حالی كه در گذشته لفظ هنر و هنرمند حامل یك بار معنوی بود و چون معنای رایج كنونی به صرف داشتن مهارت فنی در صنایع یا هنرهای نمایشی و موسیقی محدود نمی‌شد.

114 صفحه فایل ورد

هنر تجسمی و نقطه رشته هنر و گرافیک

در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است كه دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است

شما برای خرید و دانلود هنر تجسمی و نقطه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات هنر تجسمی و نقطه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است كه دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 18 کیلو بایت

در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است كه دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است. از این نظر در ظاهر تشابهی میان این مفهوم از نقطه با آن چه كه در ریاضیات به نقطه گفته می شود، وجود ندارد. در ریاضیات موضوعی ذهنی است كه در فضا یا بر صفحه تصور می شود، بدون اینكه قابل دیدن و لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمی چیزی است كاملاً ملموس و بصری كه بخشی از اثر تجسمی را تشكیل می دهد …

دانلود طراحی گرافیک 25 ص رشته هنر و گرافیک

دانلود طراحی گرافیک 25 ص تحقیق طراحی گرافیک 25 ص مقاله طراحی گرافیک 25 ص طراحی گرافیک 25 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود طراحی گرافیک 25 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود طراحی گرافیک 25 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود طراحی گرافیک 25 ص تحقیق طراحی گرافیک 25 ص مقاله طراحی گرافیک 25 ص طراحی گرافیک 25 ص

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 125 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

طراحی گرافیک در واقع اصطلاحی است عام برای حرفه ای متشکل از طراحی حروف ،تصویرسازی ، عکاسی وچاپ به منظور ارائه اطلاعات یا آموزش .
این اصطلاح را اولین بار ویلیام ادیسون دیگینزدر سال 1922 بکار برد .
با این همه فقط پس از جنگ جهانی دوم بود که کاربرد آن رایج شد .
ارتباط بصری در مفهوم آن تاریخ طولانی مدتی دارد.
زمانی که انسان اولیه برای یافتن غذا به شکار می رفت وجای پای حیوانی را بر روی گل می دید ، در واقع نوعی نشانه بصری را مشاهده می کرد .
اثر گرافیکی میتواند نشانه باشد ، مانند حروف الفبا؛ با یک نظام نشانه ای دیگر را شکل دهد؛ مانند علائم جاده ای .
علائم گرافیکی در کنار هم تشکیل تصویر می دهد .
طراحی گرافیک در یک معنا حرفه انتخاب یا ساخت علائم وآرایش آنها بر یک سطح برای انتقال یک ایده است.
گرافیک هنری است که ترسیم کردن ونگاشتن عناصر اصلی آن را تشکیل می دهند.
طراحی گرافیک به مثابه یک تخصص فقط از اواسط سده20 مطرح شد.
تا آن هنگام شرکت ها ومؤسسات تبلیغاتی توسط هنرمندان تجاری اداره می شد این متخصصین عبارت بودند از : صفحه بند ؛حروفچین که عنوان ومتنرا با تمام جزییات طرح ریزی میکرد؛تصویرگران که هر نوع آثار ترسیمی از نمودارهای فنی تا اسکیسهای مد را تهیه می کردند؛ هنرمندان طراح حروف،روتوش کاران ودیگرانی که طرح های نهایی را برای تکثیر آماده می کردند.
امروزه طراح گرافیک با مؤسسات وآتلیه ها همکاری دارند.
آنها نه تنها تبلیغات و آگهی ها ،بلکه مجلات وروزنامه ها یی را که این آگهی ها در آن چاپ می شوند ،طراحی می کنند تا اواخر سده ی 19 آثار گرافیکی ، به صورت سیاه و سفید بر کاغذ چاپ می شد .
طی چندین سده ، کارکرد های اصلی گرافیک اندک تغییری یافته است و هر طرح ممکن است به چند روش مورد استفاده قرار گیرد .
نخستین کارکرد طراحی گرافیک معرفی یا شناسایی است گفتن این که یک چیز چیست ؟
یا متعلق به کجاست ؟
مانند علائم ساختمانی ، تابلو ، برچسب روی بسته بندی ها و .
.
.
.
کارکرد دوم که در اصطلاح حرفه ای (( طراحی اطّلاعات )) شناخته می شود ، در زمینه ی اطلاع رسانی و آموزش است و رابطه ی یک چیز را با یک چیز دیگر از نظر جهت ، موقعیت و مقیاس ، مشخص می سازد .
مانند نقشه و نمودار .
کارکرد سوم که متمایزتر از این دو کارکرد است یعنی نمایش و تبلیغ ( پوستر و آگهی ) که به قصد جلب توجّه مخاطب و ماندگار کردن پیام است .
در قرن بیستم تبلیغات و چاپ تجاری ، به هنر گرافیک یورش می برد اما آثار چاپی هنری که به وسیله ی ماشین های دستی و به روش های کمابیش سنتی انجام می گیرد ، به زندگی خود ادامه می دهد .
هنرمندان تجسمی به ابداعات طرح و حروف می پردازند .
لیتو گرافی، حکاکی روی چوب و لینو لئوم ، تیزاب کاری ، سیلک اسکرین و سریگرافی و چاپ های مخلوط ، همه امکاناتی هستند که نقّاشان به کار می برند .
طی دهه ی 1960 ، طراحی گرافیک به عنوان شیوه ای برای حل مشکلات ارتباطی و اطلاع رسانی مطرح شد و به همین ترتیب در رسانه های همگانی نیز به عنوان مد مطرح شد .
چیزی که با سلیقه ی به روز بودن و حتی پیشرفت ، مرتبط بود .
اما تغییر در سبک

دانلود عکاسی 15 ص رشته هنر و گرافیک

دانلود عکاسی 15 ص تحقیق عکاسی 15 ص مقاله عکاسی 15 ص عکاسی 15 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود عکاسی 15 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود عکاسی 15 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود عکاسی 15 ص تحقیق عکاسی 15 ص مقاله عکاسی 15 ص عکاسی 15 ص

دسته بندی: هنر و گرافیک

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 232 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

عکاسی به فرایند ثبت تصاویر به وسیله دریافت و ثبت نور برروی یک سطح حساس به نور (نگاتیو (فیلم) یا سنسور الکترونیکی) گفته می‌شود.
الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (هالوژن نقره یا سنسور)تأثیر می‌گذارد و باعث ثبت تصاویر می‌گردد.
[۱] عکاسی دارای سه ویژگی علمی، صنعتی (اقتصادی) و هنری است.
عکاسی به عنوان یک پدیده علمی تولد یافت و به شکل یک صنعت گسترش یافت و همچنین جنبه‌های هنری نیز در آن ظهور کرد.
[۲] فهرست مندرجات [نهفتن] * ۱ تجهیزات عکاسی * ۲ تکنیک های عکاسی * ۳ تاریخچه عکاسی * ۴ افراد مهم در توسعه عکاسی * ۵ استفاده‌های عکاسی * ۶ عکاسی در ایران * ۷ عکاسان پیش کسوت ایران * ۸ عکاسی دیجیتال * ۹ جستارهای وابسته * ۱۰ منابع * ۱۱ پیوند به بیرون [ویرایش] تجهیزات عکاسی * دوربین * سه‌پایه * فیلم * فیلتر [ویرایش] تکنیک های عکاسی [ویرایش] تاریخچه عکاسی پیدایش عکاسی به اتاق تاریک بر می‌گردد.
در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسی و دوربین عکاسی شد.
اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره.
هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده.
تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت.
بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.
بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربین عکاسی.
یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شوند.
در روند تکاملی دوربین، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد.
مواد حساس به نور به فیلم‌های عکاسی امروزین تبدیل شدند که در انواع سیاه و سفید و رنگی (نگاتیو) و اسلاید (پوزتیو) موجود است.
نگاتیوها طی فرآیند دیگری در آزمایشگاه (لابراتوار) به عکس تبدیل می‌شوند.
در ابتدا از آمونیوم دی‌کرومات برای مواد حساس استفاده می‌شد ولی بعد به نیترات نقره تغییر یافت.
این روند ادامه یافت تا با پیدایش دوربین دیجیتال از حسگرهای حساس به نور به جای فیلم استفاده شد و دوربین‌های دیجیتال گسترش چشمگیری یافت اما فیلم‌های عکاسی هنوز جایگاه خود را دارند.
با پدید آمدن مکروفتوگرافی (به ویژه عکاسی هوایی) و میکروفتوگرافی (عکاسی ذره‌بینی) دید تازه‌ای به بافت‌های اثر ایجاد شد که پیش از این انسان بدان دسترسی نداشت[۳].
[ویرایش] افراد مهم در توسعه عکاسی * ابن هیثم – رساله فی صورة الکسوف * یوهان هاینریش شولتسه – اثبات حساس بودن املاح نقره به نور * نی یپس * داگر، لویی ژاک مانده – داگروتایپ * تالبوت ، هنری فاکس – کشف شیوه نگاتیو پزتیو ؛ نگاتیوهای کاغذی [ویرایش] استفاده‌های عکاسی عکاسی موارد استفاده بسیار زیادی دارد.
از جمله میتوان به عکاسی خبری، علمی، تفریحی و ثبت خاطرات و مستند سازی اشاره کرد.
تا در پزشکی و هوا فضا و .
.
.
[ویرایش] عکاسی در ایران ۳ سال پس از پیدایش عکاسی این هنر-صنعت در دسامبر ۱۸۴۲ به ایران وارد شد.
ناصر الدین شاه