خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

فایل شناسنامه مشاغل و شناسنامه آموزشی پست های منابع انسانی به صورت کامل

شناسنامه مشاغل و شناسنامه آموزشی پست های منابع انسانی به صورت کامل دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 30 حجم فایل 175 کیلو بایت شناسنامه مشاغل و شناسنامه آموزشی پست های منابع انسانی به صورت کامل بصورت فایل اکسل می باشد

ادامه مطلب

فایل کامل پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیاجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 45 حجم فایل 77 کیلو بایت پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات …

ادامه مطلب

فایل نمونه نامه اداری

دانلود نمونه نامه اداری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل doc تعداد صفحات 1 حجم فایل 4 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل *نمونه نامه اداری*   :طرح نمونه نامه اداری برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

ادامه مطلب

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 9 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اسکلت فلزی

نمونه قرارداد اسکلت فلزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 7 حجم فایل 17 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اسکلت فلزی شامل 7 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 20 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شامل 4 صفحه می باشد. برای …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اقاله

نمونه قرارداد اقاله دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 8 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اقاله شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

ادامه مطلب

نمونه قرارداد آسفالت

نمونه قرارداد آسفالت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 14 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد آسفالت شامل 6 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

ادامه مطلب

نمونه قرارداد بتن ریزی

نمونه قرارداد بتن ریزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 15 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد بتن ریزی شامل 6 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد تابلو برق

نمونه قرارداد تابلو برق دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 15 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد تابلو برق شامل 6 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

نمونه قرارداد تأسیسات برقی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 10 حجم فایل 20 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد تأسیسات برقی شامل 10 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره خودرو

نمونه قرارداد اجاره خودرو دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 10 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 6 حجم فایل 14 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 شامل 6 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 13 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان شامل 4 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری

نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 15 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری شامل 4 صفحه می باشد. برای …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 13 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 14 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 9 حجم فایل 24 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی شامل 9 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 7 حجم فایل 15 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی شامل 7 صفحه می باشد. برای …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 12 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 19 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد بازاریابی

نمونه قرارداد بازاریابی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 1 حجم فایل 10 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد بازاریابی شامل 1 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل

ادامه مطلب

نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- كاربردی

نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی كاربردی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 11 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- كاربردی شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

نمونه قرارداد طراحی وب سایت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 12 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد طراحی وب سایت شامل 4 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2

نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2 دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 10 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد طراحی وب سایت 2 شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری

نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 14 حجم فایل 43 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری شامل 14 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی …

ادامه مطلب

نمونه فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

نمونه فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 27 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات شامل 4 …

ادامه مطلب

نمونه قراداد فروش پالت

نمونه قراداد فروش پالت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 11 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قراداد فروش پالت شامل 3 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 14 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار شامل 2 صفحه می باشد. برای …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد حق التدریس

نمونه قرارداد حق التدریس دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 11 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد حق التدریس شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید …

ادامه مطلب

نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت

نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 8 حجم فایل 16 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه شرح تعهدات پیمانکار نظافت شامل 8 صفحه می باشد. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر …

ادامه مطلب

نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه

نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 2 حجم فایل 10 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه ضمانت نامه برای شركت در مناقصه شامل 2 صفحه می باشد. برای دانلود فایل …

ادامه مطلب

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و صنایع غذایی ، آرایشی وبهداشتی

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 15 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و كارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی …

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات پروژه های صنعتی

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات پروژه های صنعتی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 12 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات پروژه های صنعتی …

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 12 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب …

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 4 حجم فایل 11 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی شامل 4 صفحه می باشد. برای …

ادامه مطلب

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar تعداد صفحات 3 حجم فایل 11 کیلو بایت برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل فایل شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب شامل 3 صفحه می باشد.   برای دانلود …

ادامه مطلب