تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ رشته علوم اجتماعی

تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ

شما برای خرید و دانلود تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 206

حجم فایل: 328 کیلو بایت

تحقیق جامع درباره انسان شناسی و فرهنگ:

فرهنگ
فرهنگی شدن
فرهنگ و تکنولوژی
اجتماعی بودن
زندگی گروهی
خرده فرهنگ
فرهنگ عام
فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی
فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری دو سویه
جامعه شناسی هنرها وادبیات
هنر و ادبیات از منظر جامعه شناسی
مطالعات فرهنگی و انسان شناسی
هنر عامه‌پسند
هنر توده‌ها
نقش هنر
جامعه‌شناختی
وضعیت جامعه شناسی هنر
بینش جامعه شناختی و شیوه‌های مختلف نگاه به هنر
زیباشناختی
مطالعه روان‌کاوانه
درک فلسفی از هنر
شناخت تاریخی هنر
نگاه جامعه‌شناختی به هنر
ساخت اجتماعی و خلاقیت هنری
همسانی ایدئولوژی و هنر
طبقه ی اجتماعی هنرمند
آگاهی جمعی در هنر
هنر به منزله ی تولید اجتماعی
تکنیک و صنعت و تاثیر آنها بر هنر
سازمان های هنری و اشاعه ی هنر
اشتغال هنری و پرورش هنرمندان
عوامل اقتصادی و پیوند آنها با هنر
استقلال زیبایی شناختی و سیاست فرهنگی
التزام و تعهد اجتماعی هنر
فلسفه ی اجتماعی هنر
رهیافت مبتنی بر علیت اجتماعی
رهیافت مبتنی بر علیت متقابل
رهیافت ارتباطی نمادی
انواع بررسیهای جامعه شناسی ادبیات
هنر از دیدگاه بنیان گذران جامعه شناسی
هنر از نظر مارکس
جرمی تنر
رازگرایی‌ در قبال‌ روشنگری
ویژگی‌های مطالعات فرهنگی
هنر از دیدگاه مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگی و مطالعه امر نمادین
مطالعه امر نمادین
نظریه ی پسا استعماری هنر
نظریه ی فمینیستی هنر
شکل گیری درس جامعه شناسی
دلایل کم توجهی به نقدهای جامعه‌شناختی
معرفی و آشنایی با محققان جامعه شناسی هنر و ادبیات در ایران
اجتماعیات در ادبیات فارسی
الگوی وابستگی استعماری جدید
الگوی دوگانگی توسعه
همزیستی برتر و پست تر
مولفه های توسعه پایدار
نقش و کارکرد فرهنگ
عوامل مهم و موثر فرهنگی در توسعه
وظایف فرهنگ در امر توسعه
توسعه فرهنگی و شاخص ها

و…………

تحقیق جامع درباره اوقات فراغت رشته علوم اجتماعی

تحقیقی جامع درباره اوقات فراغت در ایران و چند کشور دیگر

شما برای خرید و دانلود تحقیق جامع درباره اوقات فراغت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق جامع درباره اوقات فراغت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیقی جامع درباره اوقات فراغت در ایران و چند کشور دیگر

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 81 کیلو بایت

تحقیقی جامع درباره اوقات فراغت در ایران و چند کشور دیگر :

بررسی اوقات فراغت نوجوانان وجوانان
زندگی اجتماعی
اوقات فراغت همسالان
خانواده
رسانه
آموزش و پرورش
بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
اوقات فراغت و آسیب های اجتماعی
بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران
نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست
ایا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد
نقش رسانه ملی در اوقات فراغت چیست
هویت چه تاثیری در اوقات فراغت نوجوان وجوان می تواند داشته باشد
معنای اوقات فراغت
انواع اوقات فراغت
کارکردهای اوقات فراغت رفع خستگی
کارکردهای اوقات فراغت
رهنمودهای عملی برای استفاده اوقات فراغت
فراغت فعال
بی توجهی به اوقات فراغت و افزایش انحرافات اجتماعی
عوامل محیطی آسیب های اجتماعی
بحران هویت
نابرابری های اجتماعی
نهادهای اجتماعی واوقات فراغت خانواده
اوقات فراغت، فرصت یا تهدید
ضرورت برنامه‌ریزی اوقات فراغت
دیدگاه اسلام در خصوص اوقات فراغت
ورزش و اوقات فراغت كودكان و نوجوانان
شکل زندگی و نوع مصرف گرایی در اوقات فراغت در کشور ایتالیا
جوانان ایتالیایی مایل هستند اوقات فراغت خود را کجا بگذرانند
اغلب جوانان در اوقات فراغت چه می کنند
اوقات فراغت بسترپیشگیری یا گرایش به اعتیاد
اهمیت اوقات فراغت در کشور ما
تاثیر جنسیت بر اوقات فراغت
زنان، کار و اوقات فراغت
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره
نیاز به اوقات فراغت از نظر روانشناسی تربیتی
اوقات فراغت و بهداشت روانی
اوقات فراغت و خلاقیت
اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی
اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی
اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی – حرکتی و فعالیتهای ورزشی
و…….

دانلود مقاله خشونت رشته علوم اجتماعی

خشونت یك رفتار اجتماعی است كه موجب برخوردهای نسبتا ً شدید و آسیب رسیدن به مردم می شود، براین اساس بروز خشونت درافراد دارای عواملی است كه عبارتند از 1عوامل بیولیژیكی 2عوامل اجتماعی 3عوامل محیطی عوامل بیولوژیكی افراد خشمگین یا عصبانی از نظر بیولوژیكی دارای نقصی مانند نامتعادل بودن هورمونها،حساسیت،بدكاری مغزآمادگی برای خشمگین شدن هستند تح

شما برای خرید و دانلود دانلود مقاله خشونت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود مقاله خشونت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

خشونت یك رفتار اجتماعی است كه موجب برخوردهای نسبتا ً شدید و آسیب رسیدن به مردم می شود، براین اساس بروز خشونت درافراد دارای عواملی است كه عبارتند از 1عوامل بیولیژیكی 2عوامل اجتماعی 3عوامل محیطی عوامل بیولوژیكی افراد خشمگین یا عصبانی از نظر بیولوژیكی دارای نقصی مانند نامتعادل بودن هورمونها،حساسیت،بدكاری مغزآمادگی برای خشمگین شدن هستند تح

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 8 کیلو بایت

همانطوركه گفته شد خشونت یك رفتار اجتماعی است كه موجب برخوردهای نسبتا ً شدید و آسیب رسیدن به مردم می شود، براین اساس بروز خشونت درافراد دارای عواملی است كه عبارتند از: 1.عوامل بیولیژیكی 2.عوامل اجتماعی 3.عوامل محیطی

-عوامل بیولوژیكی:

افراد خشمگین یا عصبانی از نظر بیولوژیكی دارای نقصی مانند نامتعادل بودن هورمونها،حساسیت،بدكاری مغزآمادگی برای خشمگین شدن هستند.

تحقیقات نشان داده كه خشم با ترشح درهورمون فوق كلیوی یعنی آدرنالینی و نوآدرنالینی كه انتقال دهنده عصبی نیزهستند ارتباط دارد.

همچنین حساسیت به غذاهای مخصوص می تواند سبب شود كه بعضی افراد خشمگین شوند اما چنین حساسیت هایی فقط درافراد كمی خشم را آشكار می كند.

ساختارهای مغز در ظهور خشونت، طغیان، حمله، رفتارهای تخریبی و رفتارهای دفاعی دخالت دارند.

آسیب های مغزی، تومور یا بد كاری مغز ممكن است بعضی اوقات موجب آشكار شدن خشم شوند. به عنوان مثال:((علت اعمال خشونت آمیز چارلز ویتمن كه در تكزاس به تیراندازی وحشیانه می پرداخت وجود یك تومور در ناحیه گیجگاهی او بوده است.))1

عامل دیگری كه با پرخاشگری و خشونت ارتباط دارد پایین بودن سطح گلوكز خون است.

مقاله 16 صفحه

تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس رشته علوم اجتماعی

ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی بود وی از بنیانگذاران جامعه شناسی محسوب می شود اهم مفاهیمی که وی وارد این علم کرد عبارت اند از تفهم، نوع آرمانی، تفرد پدیده های جامعه شناختی و تاریخی و فراغت از ارزش یا بیطرفی ارزشی روش شناسی ماکس وبر از نوع تفهمی و خردگرا است که با روش شناسی پوزیتویستی تفاوت دارد در این تح

شما برای خرید و دانلود تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی بود وی از بنیانگذاران جامعه شناسی محسوب می شود اهم مفاهیمی که وی وارد این علم کرد عبارت اند از تفهم، نوع آرمانی، تفرد پدیده های جامعه شناختی و تاریخی و فراغت از ارزش یا بیطرفی ارزشی روش شناسی ماکس وبر از نوع تفهمی و خردگرا است که با روش شناسی پوزیتویستی تفاوت دارد در این تح

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 210

حجم فایل: 249 کیلو بایت

ماکس وبر(1920- 1864) جامعه شناس شهیر آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی بود.
وی از بنیانگذاران جامعه شناسی محسوب می شود. اهم مفاهیمی که وی وارد این علم کرد عبارت اند از تفهم، نوع آرمانی، تفرد پدیده های جامعه شناختی و تاریخی و فراغت از ارزش یا بیطرفی ارزشی.
روش شناسی ماکس وبر از نوع تفهمی و خردگرا است که با روش شناسی پوزیتویستی تفاوت دارد

در این تحقیق به طور کامل به موارد زیر زندگی ماکس وبر پرداختیم :

روزشمار زندگی

ازدواج وی

تحصیلات ماکس وبر

بنیان گذار چه چیزهاییست

جامعه شناسى دین

اندیشه های ماکس وبر

مفهوم کنش از زبان ماکس وبر

فرضیه جامعه شناختى ماکس وبر درباره پیدایش و تکامل ادیان

روح و نمادگرایی

بنیادهایى براى تحلیل فرآیندهاى عقلانى شدن در تاریخ

انواع کنش اجتماعى و انواع عقلانیت

انواع کنش، انواع عقلانیت و نظم هاى مشروع

فرایندهاى عقلانى شدن: منافع و ارزش ها

عقل گرایی و مدرنیت

رشد سرمایه‌داری در پروتستانتیسم

پیورتینیسم و روح سرمایه‌داری

کاریزمای وبر و القای ماهیت پوپولیستی

روش شناسی وبر

ماکس وبر و عقلانیت مدرن

تأثیرپذیری علوم از ماکس وبر

وبر در تاریخ اسلام

بررسی مفاهیم مشروعیت و کنش از دیدگاه ماکس وبر

و………………….

دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص رشته علوم اجتماعی

دانلود متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 14 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix (Acari: prostigmata : Eriophyoidea) لغات كلیدی : ما یت زنگار غلات ، مایت های ، موروفولوژی ( ریخت شناسی ) ، گیاهان میزبان ، تحلیل چند متغیره ، علفهای خودرو.
چكیده مطلب: طبقه بندی سیستماتیك كنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی كه گیاه گیاهخوار را منعكس نمی كند.
شرح كمی تغییر مورفولوژیكی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی Eriophyoidرا فراهم می كندو درك ما را از مكانیزم هایی كه این تغییر را ایجاد می كند.
بالا می برد .
هدف این مطالعه بررسی ویژگی های دورفولوژیكی كمی مجموعه مایت زنگار غلات (Nalepa 1986) Abacarus hystrixكه روی میزبانان مختلف زندگی می كند.
سه مجموعهA.
hystrix از علفهای متفاوت جمع آوری شده اند.
(Elytrigia repens Bromus inermis Lolium perenne) از لحاظ ریخت شناسی امتحان شده اند .
تحلیل MANOVAتفاوتهای مهم meansدر ناقلان در میان سه جمعیت را روشن می سازد.
تحلیل ممیز 11 ویژگی را ارائه می دهد.
كه بطور چشمگیری سه جمعیت را متمایز می سازد.
تحلیل بار گیری های رسمی نشان می دهد كه ویژگی هاكه به بهترین نحو جمعیتی كه روی میزبانان مختلف زندگی می كنندرا تشخیص می دهند كه عبارتند از : كشیدگی بدن ، طول تارها ( زاید های مو مانند ) و سایز كلی بدن تغییر موفولوژیكی تفسیر شده است .
فرضیه ها درباره منابع این تغییر بحث شده اند.
مقدمه تغییر پذیری در ویژگی فنوتیپی بین جمعیتهای مایت ها ی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : 1) تغییر مورفولوژیكی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز كلی انبارژن ،2 ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعكس می كند.
این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .
3) تفاوتهای بین میزبان از اختلاف شرایط محیطی طی هستی زایی ( اونتوجنسی ) بوجود می آید .
– این پدیده می تواند بر حسب شكل پذیری فنوتیتی توضیح داده شود ( و نه جدا از انبارهای ژنی ) مطالعات درباره تغییر مربوط به میزبان در مورفولوژی جانوران گیاهخوران مایت از نیاز برای درك تعامل جانور میزبان و توسعه علم رده بندی گروه گونه ها بوجود می آید.
بطور خاص ، طبقه بندی معنی دار صرفا ساخته دست بشر است و منطبق با الگوهای ارزیابی و تطبیق این مایت ها به میزبانهایشان نمی باشد در نتیجه تغییر درون گونه ای می تواند به متخصصان و طبقه بندی كمك كند تا طبقه بندی مایت های را بهبود بخشد .
هدف مطالعه ما توضیح تغیر فنوتیپی سنجش پذیر میان جمعیتهای مایت زنگار غلات است كه از سه گیاه میزبان علفی متفاوت دارد یك آفت عمومی و مهم علفهای كشت شده و وحشی در سراسر اروپا – آسیا ، آمریكای شمالی ، نواحی معتدل آفریقا ، استرالیا و نیوزیلند می باشد .
سبك زندگی دایما در حركت را دارد و شیارهای تیغه ای روی سطح بالای برگهایش وجود دارد .
شناخته شده است كه آسیبهای مستقیم ( تغذیه ای ) و غیر مستقیم ( موجب شده توسط ویروس) متعددی را برای گیاهان میزبان خود بوجود می آوررد .
گون

دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص رشته علوم اجتماعی

دانلود روابط زناشویی 36 ص تحقیق روابط زناشویی 36 ص مقاله روابط زناشویی 36 ص روابط زناشویی 36 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود روابط زناشویی 36 ص تحقیق روابط زناشویی 36 ص مقاله روابط زناشویی 36 ص روابط زناشویی 36 ص

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 53 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 56 صفحه

فصل اول روابط زناشویی عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همة ما خواهان عشق پردوام هستیم.
همة ما می خواهیم شاد زندگی كنیم.
كسی نیست كه به عمد عاشق بشود و برنامة جدایی را هم طراحی كند.
اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد.
در آمریكا از هر دو ازدواج یكی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی كه با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی كردن با یكدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست.
پیامی دارند.
می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید كه ممكن است ازدواجتان به شكست بینجامد.
البته هیچ كس حاضر نیست در كاری كه امكان 50 درصد شكست وجود دارد سرمایه گذاری بكند.
با این حال اتفاقی است كه می افتد.
البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد كه ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ كنید.
بعضی ها به ظاهر زندگی زناشویی خوبی دارند اما در واقع مهر و محبت از میانشان رخت بربسته است بسیاری از زوج ها در كنار هم زندگی می كنند و حال آنكه مهر و عشق از میانشان رخته است.
اینها منزوی ترین اشخاص هستند1.
راه حل های مختلف: اغلب اشخاص نمی دانند كه چگونه مسائل زناشویی خود را حل كنند و به همین دلیل روش های مختلفی را بر می گزینند در راه حل نخست مشكلات را ندیده می گیرند و دل به این می بندند كه این مشكلات به خودی خود بر طرف شوند بعضی دیگر در مقام توجیه می گویند، رابطة زناشویی صد در صد بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد.
توقع بیشتر داشتن غیر واقع ؟
و بی توجهی به حقایق است.
جمعی دیگر همة تقصیرها را به گردن همسرشان می اندازند و چه بسا با همسرشان متاركه می كنند و چون تن به ازدواج مجدد می دهند می بینند با همان مشكلات قبلی رو به رو می شوند یكی از راه های برخورد با مسائل زناشویی این است كه تقصیر را به گردن همسرمان بیندازیم بسیاری از ازدواج ها در مقطعی از زندگی مشترك خود به این نتیجه می رسند كه همسرشان را دوست ندارند.
در این میان دوستان ، بستگان و حتی روان شناسان به آنها می گویند:«بالغانه فكر كن.
به واقعیت ها توجه داشته باش.
عشق شاعرانه نمی تواند ادامه دار باشد.
» اما این دوست نیست.
بر خلاف باورهای رایج، عشق شاعرانه هم می تواند پر دوام باشد.
شعله های عشق و مهر و محبت می تواند هم چنان سركش باشد و بر روشنی آن افزوده گردد.
1 باز آموزی درس مهر و عشق اگر می خواهید در مقایسه با پدر و مادرتان زندگی زناشویی بهتری داشته باشید، اگر می خواهید مهر و عشق به زندگی شما حاكم شود، باید به خود زحمت بدهید و روی آن كار كنید.
به خود بگویدید كه باید در زمینة مهر و عشق آموزش بیشتری داشته باشید، بدانید كه این تنها شما نیستید كه به این آموزش احتیاج دارید.
وقتی به اطراف خود نگاه می كنید، می بینید كه افراد بسیار به این بازآموزی نیاز دارند.
غرور را كنار بگذارید ، نیاز به صمیمیت بیشتر، قدردانی و مهر و عشق بیشتر را بپذیرید.
ساده ترین راه آموختن این است كه وانمود كنید در این ز

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص رشته علوم اجتماعی

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص مقاله تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص مقاله تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 227

حجم فایل: 218 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 227 صفحه

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی مقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن.
انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود.
احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است.
در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است.
از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول وسایل سنتی: منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار.
پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست: پس انداز (Epargne): منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد.
به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای موا

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص رشته علوم اجتماعی

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 30 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 40 صفحه

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی اهداف و وسایل هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطركه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.
روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.
این موضع كاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .
مقام مسئول هرطرح كه خواهان هدف مذكوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی كند.
هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.
این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی كه بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .
مشكل اساسی تامین مالی فراهم كردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ك این هزینه باید پرداخت شود.
بااین حال این مشكلی دارای جنبه ها مختلفی است .
یكی ازاین جنبه ها فراهم كردن منابع مذكوربه روشی منظم وسیستماتیك است ولو اینكه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم دركوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا كند.
همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی كه افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازكارفرمایان ذی ربط.
راه حل مشكل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.
طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساكنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.
طرحهای مبتنی برمشاغل كه محدود به گروهای خاصی ازكاركنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی كه باید به كاركنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.
بدیهی ست كه صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریك ازاعضا ازكل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط كارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.
بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امكان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.
بنابراین آنچه كه درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.
عوامل موثر برهزینه وروند آن حمایتهای مشابه دركشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یكسانی رابه همراه نخواهند داشت .
وجوه تمایزلاینفك همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممكن است تفاوت داشته باشند .
ماهیت محیط كارخطرات خاصی راایجاب خواد كرد.
سخت ری یاملایمت نسبی كه طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعكس خواهد شد.
حمایتهای كوتاه مدت حمایتهای كوتاه مدت پس ازیك دوره احراز شرایط نسبتا كوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یكسال یاكمترقابل پرداخت اند.
این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشكی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازكارند.
حمایتهای خواه وحمایت ایام بیكاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص رشته علوم اجتماعی

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص تحقیق بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص مقاله بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی د

شما برای خرید و دانلود دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص تحقیق بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص مقاله بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی د

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 23 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

“مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی” عنوان فارسی: بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران مولف (مولفین): كیان تاجبخش کلید واژه: سرمایه اجتماعی تامین اجتماعی رفاه اجتماعی و توسعه چكیده: برای درك اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه كشور رجوع كرد.
كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می كنند كه برنامه های توسعه كشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد كلان اقتصادی توجه داشته باشند.
زیرا این روند،در چند دهه گذشته مشكلات اجتماعی و فرهنگی را نادیدهگرفته است و در نتیجه در میانه مدت و دراز مدت جز زیان و در نهایت ایجاد موانع برایپیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار در كشور را نخواهد داشت.
بنابراین اهیمت موضوع كلیبحث سرمایه اجتماعی در وهله اول در روش كردن ابعاد اجتماعی در شكل گیری سیاستهای رفاهی كشور است(برای مثال برنامه های تامین اجتماعی)و در نهایت می توان از این طریق،جایگاه ساختار و اشكال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران را تبیین نمود.
سرمایه اجتماعی مفوهم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بطور خلاصه به معنای هنجارها و شبكه هایی است كه امكان مشاركت مردم در اقدامات جمعی به منظور كسب سود متقابل را فراهم می كند و با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است.
سرمایه اجتماعی مفهومی تركیبیاست كه موجودی یا میزان این هنجارهای و شبكه ها را در یك جامعه و در یك مقطع زمانیخاص تشریح می كند.
رابطه متقابل،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد،نمونه هایی از این هنجارها است.
همچنین شبكه ها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.
از این منظر،سرمایه اجتماعی یكی از عناصر مهم قدرت”جامعه مدنی”یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیتهای گروهی غیر رسمی،داوطلبانه یا غیر دولتی (و غیر انتفاعی)است.
سه نكته بسیار مهم را برای درك پیوندها و روابط میان سرمایه اجتماعی و نظام تامیناجتماعی مطرح است.
نخست اینكه سیاستها و برنامه تامین اجتماعی باید به افزایش انگیزهمشاركت مردم در هر سه زمینه نظام تامین اجتماعی،یعنی بیمه،حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی كمك كند.
دوم اینكه انجمنهای مدنی غیر دولتی از قبیل كارمندان،اتحادیه ها و انجمنهای خیریه می توانند نقش مهمی در مقابله با چالشهایی كه در آینده در برابر نظامتامین اجتماعی در ایران”كالای همگانی”محسوب می شود.
این به نزله پذیرش این فرض استكه مشكل بالقوه”سواری مجانی” افراد ،عاملی است كه كل نظام را تضعیف می كند.
این گزارش بررسی مقدماتی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران است و از طریق تحلیل چند مورد تجربی و تاریخی صورت گرفته است.
نخستین مورد داده های موجود در باب میزان سرمایهاجتماعی در كشور را بررسی می كند.
مورد دوم به بررسی نقش انقلاب اسلامی سال 1357 دركشور دهی به گفتار عمومی در باب مسئولیتهای دولت در زمینه رفاه مردم كشور و تكاملاین گفتار در دو دهه بعد می پردازد و توجه ویژه ای به تاثیر گرایشات سیاسی دارد.
پرسشی كه در اینجا مط

نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید رشته علوم اجتماعی

چکیده ازدواج از نظر اسلام امری مقدس است که بسیار بر آن تاکید شده است هر جوانی به طور طبیعی به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را به این امر دعوت می کند با گسترش رسانه های تبلیغاتی این امر دستخوش تغییر قرار گرفته است در این میان ماهواره ها نقش قابل توجهی در ارائه الگو های نا مناسب ازدواج به جوانان دارد که از جمله آن ها ازدواج سفی

شما برای خرید و دانلود نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چکیده ازدواج از نظر اسلام امری مقدس است که بسیار بر آن تاکید شده است هر جوانی به طور طبیعی به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را به این امر دعوت می کند با گسترش رسانه های تبلیغاتی این امر دستخوش تغییر قرار گرفته است در این میان ماهواره ها نقش قابل توجهی در ارائه الگو های نا مناسب ازدواج به جوانان دارد که از جمله آن ها ازدواج سفی

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 57 کیلو بایت

فهرست مطالب

چکیده. 2

مقدمه. 3

تعریف ازدواج سفید.. 4

سبک زندگی.. 6

بلوغ زود رس…. 7

ایجاد نا امیدی نسبت به آینده و مبهم بودن آن.. 8

تبعات ازدواج سفید.. 8

عوامل رواج ازدواج سفید.. 9

شکل گیری ازدواج سفید در ایران.. 10

ماهواره و غیرت زدایی.. 11

نتیجه گیری… 12

راهکار ها و پیشنهاد ها 13

موارد کاربرد مقاله. 14

زوایای پیشنهادی به سایر دوستان جهت پرداختن به موضوعات مرتبط… 15

فهرست منابع.. 15