مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 110

حجم فایل: 195 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

مقدمه.. 13

مفهوم سلامت.. 14

مفهوم سازمان.. 15

مفهوم سلامت سازمانی.. 18

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز.. 22

مبنای نظری، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI)از دیدگاه هوی و همکاران 31

سطح نهادی وبعدآن :.. 31

سطح اداری وابعادآن :.. 31

سطح فنی وابعادآن :.. 32

ویژگیهای اساسی سازمان های سالم و ناسالم.. 33

مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی.. 40

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 41

تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. 45

رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. 46

جدول (2-1)رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 50

اهداف کیفیت زندگی کاری.. 51

مولفه ساختار.. 52

مولفه انطباق.. 52

مولفه تمرکز.. 52

مولفه مشارکت.. 52

مولفه فرایند تصمیم گیری.. 53

مولفه تسهیل.. 53

مولفه آموزش و تعلیم.. 53

مولفه رابطه اتحادیه مدیریت.. 54

مولفه محتوای موضوعات.. 54

تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری.. 54

مدیریت کیفیت فراگیر.. 54

ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است:.. 55

توانمند سازی کارکنان.. 55

مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان.. 56

شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 56

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 58

انسانی تر کردن کار.. 58

طراحی شغل.. 59

تعهد سازمانی.. 61

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی.. 62

تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی.. 67

اهمیت تعهد سازمانی.. 70

مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. 72

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 73

ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی.. 80

خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی.. 86

دو دیدگاه كلی در مورد تعهد سازمانی.. 86

تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چند بعدی.. 88

الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی.. 89

سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی.. 90

تأثیر مالكیت كاركنان بر تعهد سازمانی.. 92

راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. 94

مروری بر پژوهش های پیشین.. 95

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور.. 95

جمع بندی.. 105

مقدمه

تغییر و تحول، از ویژگی های مهم سازمان های کارا واثربخش است . ” سازمان خواهان بقا واثربخشی خویش است بایدبه تغییرات محیطی حساس بوده وعکس العمل مناسب نشان داده و بپذیرد که تغییرات در یک سازمان امری الزامی و مستمراست “(دعایی،1384). ” تغییر و تحول ع بارتست از تغییر در محیط (ساختار، فناوری و افراد ) یک سازمان و به هرصورت، یک واقعیت سازمانی است ” (رابینز و همکاران،1382). سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط در حال تغییر دائمی خود پایدار بمانند و در درازمدت قادرباشند با محیط خود سازگار شده و پیوسته توانایی های لازم را برای بقای خود ایجاد کرده و گسترش دهند، لازم است که ازسلامت سازمانی برخوردار بوده و در جهت سالم سازی خود کوشا باشند ،” وضعیت سلامت سازمانی در یک سازمان سالم، یک اصل تعیین کننده اثربخشی در هر سازمان است (علاقه بند،1387).

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود(رودکی، ۱۳۸7).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 95 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی…………. 9

2-1-1- رویکرد روانکاوی………………… 10

2 -1-2 رویکرد زیست شناختی………………. 10

2-1-3-رویکرد روانی – اجتماعی…………… 11

2-1-3-رویکرد انسان گرایی……………….. 12

2-1-4- رویکرد شناختی………………….. 12

2-1-5- رویکرد رفتاری………………….. 13

2-1-6-روان شناسی مثبت نگری رویکرد ……… 14

2-1-7- نظریه دو عاملی سلامت روانی……….. 15

2-1-8- نظریه بوم شناسی ……………….. 18

2-1-9-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری ……. 19

2-2 رویکردهای نظری در رضایت جنسی………… 20

2-2-1- رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاری جنسی 20

2-2-2 رویكرد زیستی در بدكاری جنسی………. 21

2-2-3- نظریه راهبردهای جنسی …………… 23

عنوان صفحه

2-2-4- رویكرد روان شناسی باروری در بدكاری جنسی 24

2-2-5- نظریه استرس ………………….. 26

2-2-6- مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری 27

2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی 28

2-3- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور ……………………………… 29

2-4- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور………………………………. 32

2-5- فرضیه های تحقیق…………………… 33

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

این فصل ابتدا به بررسی نظریه های مربوط به سلامت روانی و رضایت جنسی می پردازد. سپس شواهد علمی مربوط به این نظریات و روابط بین مولفه های سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور را بررسی می نماید. پایان بخش این فصل، جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی مربوط به روابط مؤلفه های سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور می باشد.

2-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی

انجمن ملی بهداشت روانی آمریکا ویژگی های افراد دارای سلامت روانی را در دو طبقه اساسی: (1) احساس رضایت و آسودگی در مورد خود، و (2) احساس رضایت درباره دیگران و توانایی انجام امور زندگی دسته بندی کرده است. از این دیدگاه، سازگاری فرایندی پیوسته است که نیاز به ساختن دارد. چون سازگاری یک رفتار همگن فردی است که سایر اعضای جامعه نیز می توانند نمودهای آن را در شخص بازشناسی کنند (پاتاک، 1990). بنابراین، سلامت روانی صرف فقدان اختلال یا بیماری روانی نیست بلکه شامل وجود عوامل مثبت مانند امیدواری، عزت نفس و شادکامی است (ریف و سینگر، 1998). بنابراین، سلامت روانی یک فرایند رشدی به شمار می آید که چگونگی پیدایش و تحول آن تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فردی افراد در طی رشد می باشد.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهکارهای افزایش میزان مطالعه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 128 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 7

مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

اهداف مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

سطوح مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………. 10

مراحل خواندن…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

روش های مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 12

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام……………………………………………………………………………………. 14

سرعت مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………… 16

فعال بودن…………………………………………………………………………………………………………………………… 19

روش یادگیری مشارکتی یا روش باهم مطالعه کردن……………………………………………………………….. 20

چرا و چگونه مطالعه می کنیم……………………………………………………………………………………………….. 20

تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد………………………………………………………………… 21

لذت مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………… 23

علاقه و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………. 23

علل و عدم رغبت به مطالعه…………………………………………………………………………………………………. 24

روش های ایجاد علاقه به مطالعه…………………………………………………………………………………………… 26

انگیزه مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………… 27

آسیب شناسی مطالعه…………………………………………………………………………………………………………. 29

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

معنی لغوی انگیزه……………………………………………………………………………………………………………….. 31

تعریف اصطلاح انگیزه………………………………………………………………………………………………………….. 31

سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران…………………………………………………………………….. 32

تئوری غرایز……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

تئوری انرژی های حیاتی……………………………………………………………………………………………………… 32

تئوری احتیاج…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

تئوری محرک…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

رویکرد رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………… 33

رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………… 34

رویکرد اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………………… 35

انواع انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………… 35

انگیزه های مشترک و اختصاصی…………………………………………………………………………………………. 35

انگیزه های درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………………………. 36

انگیزش و آموزش……………………………………………………………………………………………………………….. 36

تشویق………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

مفهوم شناسی تشویق………………………………………………………………………………………………………… 38

تشویق در لغت…………………………………………………………………………………………………………………… 38

اهمیت تشویق در یادگیری………………………………………………………………………………………………….. 39

اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان…………………………………………………………….. 39

عوامل مؤثر در تشویق…………………………………………………………………………………………………………. 40

ویژگی های تشویق مناسب………………………………………………………………………………………………….. 40

مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان………………………………………………………………………………. 41

1-تشویق فردی…………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-تشویق گروهی……………………………………………………………………………………………………………….. 42

پیشینه پژوهش های انجام شده………………………………………………………………………………………….. 43

پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………………… 43

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………. 51

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

مبانی نظری

مطالعه

سه تعریف اصلی برای مطالعه یا خواندن وجود دارد. طبق تعریف اول، یادگیری خواندنبه معنای یادگیری تلفظ کردن کلمات است. طبق تعریف دوم، یادگیری خواندن به معنای یادگیری شناسایی کلمات و دریافت معنای آنهاست. و طبق تعریف سوم، یادگیری خواندن یعنی درک معنای یک متن به منظور کسب اطلاعات از آن. این سه تعریف منعکس کننده دیدگاههای قدیمی و پایدار درباره خواندن است.

تحقیقات جدید تر از تعریف گسترده تری حمایت می کنند .این تعریف جدید شامل تمامی تعاریف گفته شده است، با این تفاوت که مهارت های یادگیری را نیز در بافت فعالیت های خواندن و نوشتن در نظر می گیرد. طبق این تعریف آموزش مهارت ها نیز بخشی از فرایند خواندن است (کانینگهامو استانویچ،2003).

به عقیده هلدن(2004)، مطالعه راهی مهم برای تحول شخصی و زندگی اجتماعی، اقتصادی، و مدنی است.

مطالعه افراد را قادر می سازد درباره سایر افراد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، هنر، علم، ریاضیات و سایر موضوعات محتوایی اطلاعاتی بدست آورند(لیون،1997).

طبق دیدگاه دپارتمان فرهنگ، رسانه و ورزش(2003،به نقل از هلدن،2004) افراد نمی توانند شهروندانی فعال و آگاه باشند، مگر اینکه بتوانند بخوانند. مطالعه پیش نیاز تقریبا تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است. با آنکه از اصطلاحاتی چون مطالعه در اوقات فراغت یا مطالعه به قصد تفریح یا لذت بردنزیاد استفاده می شود اما تعریف این اصطلاحات دشوار است. منظورازاین مطالعه، مطالعه ای است که به خواست فرد آغاز می شود و ادامه می یابد. به این دلیل که خواننده به آن علاقه مند شده، این فعالیت معمولا شامل مطالعه نوشته هایی است که انتخاب خود فرد است و در مکان و زمان مناسب صورت می گیرد.

طبق نظر نل(1988)، مطالعه برای لذت بردن نوعی بازی ذهنی است که ما را قادر می سازد که در تحلیل خود دنیای دیگر و نقش های دیگری را تجربه کنیم.همچنین هلدن(2004) مطالعه را فعالیتی خلاقانه، هرمنوتیک و تفسیری می داند که سازنده تجارب و انتظارات فرد در بافت اجتماعی است.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 58 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

-1- مبانی نظری………………………. 11

2-1-1- خلاقیت………………………… 11

2-1-1-1- رویكردهای مختلف به خلاقیت…… 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانكاوی………… 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی……….. 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی………. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی…………… 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت……………. 17

2-1-2-1- انگیزش……………………. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف………….. 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت…… 19

2-1-3- خودكارآمدی…………………… 21

2-2- تحقیقات پیشین…………………… 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت……. 25

2-2-2- خودكارآمدی و خلاقیت……………. 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت………. 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی…. 30

دراین قسمت ابتدا مبانی نظری مربوط به خلاقیت، جهت گیری های هدف و خودکارآمدی و سپس تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش ارائه می شود.

2-1- مبانی نظری

2-1-1- خلاقیت

خلاقیت به عنوان یک موضوع روانشناختی و یک پدیده ی اجتماعی از دیدگاههای مختلف فلسفی و علمی با تعاریف متعدد و متفاوت مطرح شده است ولی هنوز درباره ی آن، تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد در دسترس نیست. استرنبرگ (b2001) معتقد است خلاقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که فرد را قادر می سازد که به نتایج مولدی بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و خشنودی دیگران است. شلی (1991) می گوید خلاقیت یک فرآیند تفکر عقلانی است که مستلزم کوشش های شناختی بسیار است و پیامد بالقوه این فرایند، رفتار خلاق است. از دیدگاه رابینز (1991) خلاقیت به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان می باشد. آمابیل (1983) خلاقیت را نتیجه ی انگیزه ی ذاتی فرد، دانش و توانایی ها و مهارت های مربوط به موضوع می داند.

هارینگتن (1996) معتقد است خلاقیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای خاص نیست بلکه عبارت از یک زیست بوم است. همان گونه که در زیست بوم موجودات زنده با یکدیگر و با محیطشان در ارتباط می باشند، در زیست بوم خلاق همه ی اعضا و همه ی جنبه های محیطی در حال تعامل با یکدیگر هستند. بنابراین با توجه به تعاریف بالا می توان نتیجه گرفت که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعد نگریست و هر یک از ابعاد شخصیتی، محیطی، فرایند و محصولی به تنهایی نمی توانند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند. لذا خلاقیت حاصل مجموع عوامل شخصی، فرایند و محصول است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملند (آگاهی اصفهانی، 1381).

رزمالاگا (2000، به نقل از مشبکی و وفایی، 1382) معتقد است که خلاقیت شامل فرایندی است که از سه مرحله:

1- ساخت دهی، شناخت و تعریف مسئله

2- آمادگی وکسب داده های مرتبط با مسئله

3- ایده دهی و ارزیابی تشکیل گردیده است.

خلاقیت واﮊه ای عربی است که ریشه آن “خلق” به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا خلاقیت، خلق کردن و به وجود آوردن است و خلاق، شخصی است که دارای عقاید نو باشد (سام خانیان، 1384).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی و نقادانه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی ونقادانه

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی و نقادانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی و نقادانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی ونقادانه

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 95

حجم فایل: 156 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی….. 44

2-1-1- تفکر انتقادی ……………….. 45

2-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:

عنوان صفحه

پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990 48

2-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی…. 50

2-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی 50

2-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی 52

2-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش…….. 52

2-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی 54

2-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی 55

2-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر

انتقادی 56

2-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن

به زمینه‌ای خاص .. 57

2-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر 58

2-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی………………………………. 60

2-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 61

2-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات

خانواده و دانشجو- استاد ….. 75

2-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…… 81

2-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده

و گرایش‌های تفکر انتقادی 82

2-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی 85

2-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 88

عنوان صفحه

2-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه

و گرایش‌های تفکر انتقادی…… 96

2-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ……………………………… 99

2-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه ………………………. 101

2-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه

در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد

و گرایش‌های تفکر انتقادی…… 104

2-3- فرضیه‌های پژوهش………………….. 106

2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……… 108

در این فصل، در ابتدا به مرور خط سیر تفکر انتقادی از آغاز تا به امروز پرداخته می‌شود تا در مورد این نوع تفکر دانشی زمینه‌ای فراهم آید. سپس، مؤلفه‌های تفکر انتقادی و به ویژه مؤلفه گرایشی آن به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از آن، تحقیقات پیشین مربوط به سؤالات پژوهش و پشتوانه‌های فرضیه‌های پژوهش مطرح می‌شوند.

2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی

اگرچه مطالعه و بررسی در باب تفکر انتقادی در طی 25 سال آخر قرن بیستم شدت یافته است، ریشه این نوع تفکر را می‌توان تا حدود 2500 سال پیش و تا زمان سقراط ردیابی کرد. سقراط به تمرکز معلمان بر پرورش مهارت‌های استدلالی یادگیرندگان تأکید داشت (آورهویزر، 1997؛ پل، الدر و بارتل، 1997). سال‌های متمادی بعد از سقراط، تفکر انتقادی آنچنان که باید مطـرح نبود تا اینکه اندیشه انتقادی در دوره نوگرایی توجه روشنگران سده هجدهم از جمله کانت را به خود جلب کرد. این مفهوم در دوره فرانوگرایی توسط افرادی همچون جان دیویی، ماکس بلک، گوردون هولفیش، رابرت انیس، متیو لیپمن، جان مک پک و ریچارد پل وارد فرایند تعلیم و تربیت شد (جهانی، 1382). در اوایل قرن بیستم، جان دیویی (1933) در کتاب «ما چگونه فکر می‌کنیم» با تأکید بر «تفکر تأملی» الهام‌بخش مربیان در رشد دادن تفکر کودکان شد. به عقیده وی هدف اصلی آموزش به جای حفظ کردن طوطی‌وار مطالب، باید تفکر تأملی و یادگیری نحوه تفکر باشد. وی تفکر تأملی را حالتی از شک و تردید، سردرگمی‌ و مخمصه فکری می‌دانست که به دنبال آن تفکر اتفاق می‌افتد و فرد درصدد جست و جوی اطلاعاتی که آن شک را برطرف می‌کند، برمی‌آید. در نهایت، با یافتن اطلاعات سردرگمی ‌فرد پایان می‌یابد (1933، ص. 12). دیویی تفکر تأملی را «مد نظر قرار دادن فعالانه، مصرانه و دقیق یک عقیده یا یک شکل فرضی از دانش با در نظر گرفتن زمینه‌هایی که از آن حمایت می‌کند و در نهایت به نتیجه‌گیری‌ می‌انجامد» تعریف می‌کرد (دیویی، 1933، ص. 9). امروزه اکثر متخصصان، تفکر تأملی دیویی را همخوان با تفکر انتقادی می‌دانند (گریسون،1991).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و قتل های سریالی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 71

حجم فایل: 161 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

بزهکاری ………………………………… 8

مفهوم بزهکاری …………………………… 9

انواع بزهکاری …………………………… 10

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای …………………. 11

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی ……………… 12

بزهکاری بزرگسالان و اطفال…………………. 13

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………. 14

طبقه بندی بزهکاران……………………….. 15

طبقه بندی لمبروزو………………………… 16

طبقه بندی زیلینگ…………………………. 16

طبقه بندی زابو…………………………… 17

طبقه بندی پیناتل…………………………. 17

نظریه های بزهکاری ……………………….. 19

تبیین های زیست شناختی…………………….. 19

سیماشناسی ………………………………. 19

جمجمه شناسی …………………………….. 20

دیدگاه اثبات گرایی……………………….. 20

نظریه های تیپ بدنی ………………………. 21

تبیین های روان شناختی ……………………. 24

نظریه یادگیری اجتماعی ……………………. 24

نظریه کنترل اجتماعی ……………………… 26

نظریه فشار………………………………. 27

نظریه خنثی سازی …………………………. 29

نظریه برچسب زنی …………………………. 30

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی. 31

نظریه رادیکال بزهکاری ……………………. 31

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………….. 32

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر………….. 33

جرم…………………………………….. 34

انواع جرائم …………………………….. 35

قتل ……………………………………. 36

قتل های سریالی ………………………….. 40

تعریف لغوی………………………………. 40

تعریف اصطلاحی ……………………………. 40

ارکان قتل سریالی ………………………… 42

انواع قتل های سریالی …………………….. 44

ویژگی های قاتلان سریالی……………………. 46

گونه شناسی قتل های سریالی ………………… 50

انگیزه شناسی قتل های سریالی ………………. 53

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی ……. 59

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی …….. 61

مدل کنترل آسیب هیکی ……………………… 61

مدل انگیزش رسلر………………………….. 62

مدل تلفیقی آریگو و پورسل …………………. 63

1-2 بزهکاری

عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد. آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است(لاندمن، 1993، به نقل از شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).

بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند(ولد، ترجمه شجاعی 1388).

بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند. رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر

می گیرد، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید. (شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام 1389).

در جامعه شناسی انحرافات هرگونه رفتار، عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقص کند انحراف اجتماعی خوانده می شود (احمدی ، 1388).

رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بزهکاری نامیده می شود و جوانان مرتکب به این رفتارها را بزهکار می نامند(شومیکر، 1990).

بزرگسالان همواره نگران رفتار ناشایست جوانان و نوجوانان خود هستند. شاید این نگرانی و توجه زیاد به انحرافات جوانان، ریشه در این فکر داشته باشد که بزهکار امروز در صورتی که کاری برای تغییر رفتار اجتماعی و سرانجامش نشود، مجرم فردا خواهد بود(شومیکر، ترجمه ابراهیمی قوام، 1389).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 150 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………..

2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی…………………………………………………..

2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی…………………………………..

2-2-3 انواع مهارتهای زندگی……………………………………………………………………..

2-3 ابعاد مهارتهای زندگی………………………………………………………………………….

2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی………………………………………..

2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری……………………………………………….

2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی……………………….

2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی……………………………………….

2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی…………………………………………..

2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………..

و

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان………………………………………………………………

2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه………………………………………………..

2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف…………………………………………

2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی………………………………………….

2-10-1 دید گاه روان پزشکی…………………………………………………………………….

2-10-2 دید گاه رفتار گرایی………………………………………………………………………

2-10-3 دید گاه انسان گرایی……………………………………………………………………..

2-10-4 دید گاه هستی گرایی…………………………………………………………………….

2-10-5 دید گاه شناختی……………………………………………………………………………

2-10-6 دید گاه بوم شناختی………………………………………………………………………

2-11مبانی نظری عزت نفس……………………………………………………………………….

2-12توجه به عزت نفس در کودکان…………………………………………………………….

2-13اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………..

2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم………………………………………………………….

2-15سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………..

2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور……………………………

2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور……………………………

2-16خلاصه فصل……………………………………………………………………………………..

-1- مقدمه

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است . برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد . برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی های بالقوه خود بهره مند شوند ، باید از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف برخوردار شوند . از طرفی دیگر سلامت روانی یکی از بخش های کلیدی و مهم سلامت عمومی می باشد . چنانچه این جنبه مهم ، نیرومند و توانمند باشد ، دیگر جنبه های جسمانی و اجتماعی را نیز تحت حمایت قرار خواهد داد . اما اگر سلامت روانی در معرض خطر قرار گیرد ، دیگر جنبه های سلامت عمومی نیز دچار ضعف خواهد شد . از این رو سازمان بهداشت جهانی ( WHO) بر اهمیت برنامه های پیشگیرانه تاکید می ورزد . یکی از برنامه های طراحی شده توسط سازمان مذکور ، برنامه آموزش مهارت های زندگی است این سازمان نقطه شروع آموزش پیشگیرانه را دوره کودکی و نوجوانی و نقش غیر قابل انکار مدارس می داند.

موسسه ی بریتانیایی تاکد و مولف کتاب « مهارت های لازم برای کودکان مدارس ابتدایی » تعریف دیگری دارد : « مهارت های شخصی و اجتماعی که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر ، شایسته و مطمئن عمل نمایند.» (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 1379) .


مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه افسردگی از نظر روانشناسی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 69 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

2- مبانی نظری تحقیق——————– 13

2-1- الگوی زیستی افسردگی—————- 13

2-2- الگوی روان پویشی افسردگی———– 14

2-3- درمان روان پویشی افسردگی———– 15

2-4- الگوهای شناختی افسردگی ———— 16

2-5- درمان شناختی———————– 17

2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است 18

2-7- رویکرد رفتار درمانی—————- 18

2-8- رویکرد مراجع- محور—————– 19

2-9- رویکرد گشتالت درمانی————— 19

2-10- رویکرد وجودی———————– 19

2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری———- 20

2-12- رویکرد تحلیل تبادلی—————- 20

2-13- رویکرد شناختی———————- 20

2-14- رویکرد جامع یا انتخابی————- 21

2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری- 21

2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش 22

2-16-1- تحقیقات خارج از کشور————- 22

2-16-2- تحقیقات داخلی کشور————— 29

2-17- فرضیه­ها—————————- 48

2- مبانی نظری تحقیق

2-1- الگوی زیستی افسردگی

به اعتقاد الگوی زیستی، افسردگی اختلال بدن است. اگر چه در مجموع افسردگی می تواند بوسیله، مشکل موجود در هر یک از اندامهای بدن ایجاد شود، گمانه زنیها تقریباً بطور کامل بر مغز، و بویژه بر کاهش نوعی مواد (آمینهای بیوژنیک) متمرکز شده اند که به انتقال تکانه های عصبی در طول فواصل (سیناسپها­) موجود بین سلولهای عصبی ( نورون ها) کمک می کنند. چهار سر نخ وجود دارد که نشان می دهند بدن عمیقاً در افسردگی درگیر است (شویلر، 1974)، اولاً، افسردگی تا اندازه­ای بعد از دوره های تغییر فیزیولوژیکی طبیعی در زنان رخ می دهد: بعد از به دنیا آوردن کودک، هنگام یائسگی و درست قبل از قاعدگی. ثانیاً، شباهت قابل ملاحظه ای بین نشانه ها در فرهنگها، جنسیتها، سنین ونژادها حاکی از یک فرآیند زیستی زیر بنایی است. ثالثاً، درمانهای بدنی، بویژه داروهایی مانند داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و بازدارنده های منوآمینو اکسیداز، و شوک برقی تشنج آور، افسردگی را بطور موثری درمان می کنند و بالاخره اینکه، گاهی افسردگی بصورت عوارض جانبی داروها در افراد بهنجار ایجاد می شود؛ بویژه افسردگی می تواند بوسیله روزوپین ایجاد شود که داروهای کاهش دهنده ی فشار خون است (شویلر، 1974)، این سرنخها عامل محرکی برای یافتن مبنای زیستی افسردگی بوده اند (روزنهان، سلیگمن، به نقل از سید محمدی، 1385).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتاد شدن به اینترنت وفضای اینترنتی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتادشدن به اینترنت وفضای اینترنتی

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتاد شدن به اینترنت وفضای اینترنتی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتاد شدن به اینترنت وفضای اینترنتی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معتادشدن به اینترنت وفضای اینترنتی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 137 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت 12

2- 1- 4- ارزیابی 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت 29

2-1-14- جذب شدن 31

2-1-15-غرق شدن 32

2-1-15-2- انواع غرق شدن 35

2-1-15-3-حالتهای غرق شدن 36

2-2-پیشینیه عملی 39

2-2-1- تحقیقات داخلی 39

2-2-2- تحقیقات خارجی 45

ادبیات پژوهش

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی

رشد تدریجی و نامحدود دستیابی به اینترنت و شبکه جهانی، شیوه­های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است. طبق یک برآورد 15 ـ 9 میلیون نفر روزانه به اینترنتی دسترسی دارند، که هر سه ماه 25/0 به تعداد آنها افزوده می­شود (مرتضوی، 1388).

شاید آن هنگام که ایده “دهکده جهانی” برای نخستین بار از سوی مک لوهان درسال 1976مطرح گردید، پذیرش آن چندان آسان نبود. اما امروزه فرایند جهانی شدن در بعد فرهنگی، به میانجی فناوری­های پیچیده اطلاعاتی، رایانه­ای و ابر رسانه­ای محقق گشته است. امروزه اطلاعات وآگاهی­های مختلف فرهنگی، تاریخی و… در کنار هم گرد آمده و از طریق شبکه اطلاعاتی در دسترس ما قرار گرفته­اند. این شبکه اطلاعاتی که با در هم فشردن زمان و مکان رایج به ترکیب موزاییک­وار فرهنگها یاری رسانده همان اینترنت است در واقع انسان امروزی با دسترسی به ابزار مشترک به زمانها و مکانهایی قدم می­نهد که بیشتر هرگز فکر ورود به آن را به این آسانی و سرعت نمی­کرد. او هم اکنون می­تواند از تاریخ و فرهنگ خویش فراتر رود و به قلمرویی پا گذارد که همگانی است: قلمرویی که از آن هیچ فرد، فرهنگ و تاریخ خاصی نیست. شاید هیچ اختراع دیگری چون اینترنت، چنین پرشتاب، از همان آغاز زاده شدن، چنین دگرگونی سریعی را پدید نیاورده باشد. لذا کتمان و پنهان داشتن اینترنت و نفی آن، در دنیای داده­ها و جهان ارتباطات امروز به شوخی و مزاح می­ماند. رادیو و تلویزیون و حتی مطبوعات، درهمه جوامع ـ حتی دموکراتیک (مردم سالار)ترین آنها ـ بسته و ایدِیولوژیک است و گفتمانی یک سویه و اقتدار مابانه را با مخاطبان می­گشاید ولی اینترنت گر چه زاده مدرنیته است ولی سرشتی پست مدرن دارد (اورنگ،1383).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

شما برای خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 92 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

1-2- مقدمه 16

1-2-2- تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2- ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2- پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2- پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2- تلویحات بالینی 24

6-2-2- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2- خود شکوفایی 28

1-3-2- تعریف خود شکوفایی 29

2-3-2- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2 دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2 دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2- ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2 مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2 انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2- تصویر ذهنی از خدا 40

1-4-2- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

1-1- مقدمه

مرگ یکی از دغدغه های اصلی انسان است که به مثابه ی یک نیروی بر انگیزاننده ی قوی در نزد شعر او فلاسفه در طول قرن ها مطرح بوده است. لئو تولستوی رمان نویس و متفکر بزرگ قرن نوزدهم در آثار ادبی خود به انحاء متفاوت به این مسئله پرداخته است (سعیدی نژاد، زهره، 1387).

2-1- اضطراب مرگ

«اضطراب مرگ»، اصطلاحی است که به منظور مفهوم سازی ترس و هراس انسان از آگاهی نسبت به مرگ، به کار رفته است (عبدالخالق، 2005). انسان ها تنها موجوداتی هستند که باید یاد بگیرند که چگونه با هشیاریشان نسبت به فنا پذیری خود، زندگی کنند و سازگار شوند (بکر، 1973). بنابراین یکی از تکالیف اصلی نظام های فرهنگ، فراهم آوردن یک ساختار نمادین است که به مرگ و معنای آن بپردازد (بکر 1973، راس 2002).

نیاتانگا و دیوات مطرح کردند که مواجه ی با مرگ و اضطراب ناشی از اجتناب ناپذیر بودن مرگ یک کیفیت روان شناختی جهانش مول برای تمامی انسان ها محسوب می شود. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی خدمات بهداشتی، افزایش طول عمر و امکانات پیشرفته ی درمانی، مرگ یک واقعیت انکار ناپذیر درنزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب می شود. اگر چه کمک خانواده ها ی افراد به منظور کنار آمدن با مر گ از وظایف اساسی نظام پرستاری در سراسر جهان است و ادبیات پژوهشی به پیامدهای رفتاری و هیچانی اضطراب مرگ اذعان دارد، اما پیشینه ینظر یو مفهوم اضطراب مرگ به شکل نظامندی در ادبیات پژوهشی مربوط تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است (عبدالخالق، 2005).