پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت رشته علوم انسانی

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت

شما برای خرید و دانلود پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 9 کیلو بایت

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت
مشخصات « پرسشنامه شاخص احقاق جنسی فارلی و هالبرت »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 25 سوالی
نوع فایل: word

این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های “همیشه” ، “اکثرا” ، “گاهی اوقات” ، ” بندرت” و “هرگز” در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید . و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است.

سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت رشته علوم انسانی

سیاهه نشانه های جسمی

شما برای خرید و دانلود سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

سیاهه نشانه های جسمی

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 8 کیلو بایت

سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت

مشخصات « سیاهه نشانه های جسمی پاول و انرایت »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 18 سوالی
نوع فایل: word

سیاهه نشانه های جسمی توسط پاول و انرایت طراحی شده است.پاسخ های آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار نمرهای (2،1،0و3) نمره گذاری می شوند .

سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری) رشته روانشناسی و علوم تربیتی

سیاهۀ ترس (پرسشنامۀ نشانه های رفتاری)

شما برای خرید و دانلود سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

سیاهۀ ترس (پرسشنامۀ نشانه های رفتاری)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 6 کیلو بایت

سیاهۀ ترس (پرسشنامۀ نشانه های رفتاری)

فُرم کوتاهِ پرسشنامۀ ترس[1] ( مارکز وماتئوس[2] 1979) مقیاس مناسبی برای اندازه گیری رفتار اجتنابی در درمان جویان مبتلا به هراس می باشد. در این مقیاس می توان هم نمرۀ کلّ هراس رامحاسبه نمود و هم به محاسبۀ ریز مقیاسهای انفرادی پرداخت ؛ برای گذر هراسی ( پرسش های 11،7،5،4و 14)؛ برای هراس از خون و آسیب دیدگی ( پرسش های 12،9،3،1و 15)و برای جمع هراسی (پرسشهای 10،8،6،2و 13).

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد رشته علوم انسانی

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد

شما برای خرید و دانلود مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 24 کیلو بایت

مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد

مهمترین روش رایج تشخیص سوءمصرف مواد، استفاده از آزمایش­های پزشكی است. این آزمایش­ها علاوه بر داشتن هزینه، قادر به تشخیص افراد مستعد مصرف مواد نیستند، بلكه تنها مصرف مواد را تایید یا رد می­كنند. از این رو با توجه به گسترش مصرف مواد، از سوی محققین تلاش­هایی صورت گرفت تا ابزارهای سنجشی برای شناسایی افراد مستعد مصرف و وابستگی به مواد، درست شود. از بین مقیاس­های ساخته شده، سه خرده مقیاس حاصل از سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتایعنی «مقیاس تجدیدنظر شده­ی می­بارگی مك­اندرو»، (MAC-R) ؛ «مقیاس استعداد اعتیاد»، (APS) ؛ و «مقیاس پذیرش اعتیاد»، (AAS) ، بیش از دیگر مقیاس­ها مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر نیز مجموع هر سه مقیاس تحت عنوان «مقیاس سنجش استعداد وابستگی به مواد» مورد استفاده قرار گرفته است كه در زیر به معرفی این مقیاس­ها پرداخته می­شود:

مقیاس می­بارگی مك­اندرو، (MAC-R): این مقیاس توسط مك­اندرو (1965، به نقل از گراهام، 1379) و در اصل به منظور تفكیك بیماران دارای سوء مصرف الكل از بیماران فاقد سوءمصرف الكل، ساخته شده است. ضریب پایایی با استفاده از روش بازآزمایی (با فاصله زمانی یک هفته) در نمونه هنجاری برای مردان وزنان به ترتیب 62/0 و 78/0 گزارش شده است. این مقیاس دارای 49 ماده است.


پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری رشته علوم انسانی

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

شما برای خرید و دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 34 کیلو بایت

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (1998) ساخته شده است که دارای 42 سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.

مولفه های پرسشنامه

ردیف

مؤلفه ها

گویه های مربط به هر مؤلفه

1

سرمایه انسانی

2-5-7-9-11-13-17-18-24-25-26-31-33-34-37

سرمایه ساختاری

3-4-8-12-14-21-22-27-28-32-38-39-40

3

سرمایه ارتباطی(مشتری)

1-6-10-15-16-19-20-23-29-30-35-36-41-42

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند(شهائی و الهی،1389).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از سرمایه فکری نمره­ای است كه کارکنان به سوالات42گویه ای پرسشنامة سرمایه فکری می­دهند .

پرسشنامه سرمایه اقتصادی رشته علوم انسانی

پرسشنامه سرمایه اقتصادی

شما برای خرید و دانلود پرسشنامه سرمایه اقتصادی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سرمایه اقتصادی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سرمایه اقتصادی

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 8 کیلو بایت

پرسشنامه سرمایه اقتصادی
مشخصات « پرسشنامه سرمایه اقتصادی »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 10 سوالی

نوع فایل: word

اعتبار یابی وهنجار یابی سبک هویت ISI-6G رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پرسشنامه سبک هویت (ISI6G)

شما برای خرید و دانلود اعتبار یابی وهنجار یابی سبک هویت ISI-6G به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات اعتبار یابی وهنجار یابی سبک هویت ISI-6G را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سبک هویت (ISI6G)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 679 کیلو بایت

اعتبار یابی وهنجار یابی سبک هویت (ISI-6g

باسلام. دوستان در این مجموعه به ارائه یکی دیگر از نادرترین و جدیدترین پرسشنامه های روانشناسی یعنی پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G) پرداخته شده است. این پرسشنامه در این مجموعه در قال آفیس word و در حدود 15 صفحه همراه با تفسیر.راهنما و نمره گذاری دقیق آن میباشد.

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان سری های A AB B ( رنگی )

شما برای خرید و دانلود راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان سری های A AB B ( رنگی )

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 270 کیلو بایت

راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان
مشخصات « راهنمای آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان سری
های A . AB . B ( رنگی ) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 36 سوالی
نوع فایل: word

در جریان یك مصاحبه اولیه، نام سن وسایر اطلاعات مربوط به آزمودنی را روی برگ نمره گذاری می نویسند. آنگاه دفترچه تصاویر را باز می كنند. اولین تصویر یعنی A 1 را به آزمودنی نشان می دهند. به او می گویند: این تصویر را خوب نگاه كنید( تصویر بالایی ). قسمتی ازآن برداشته شده است ( نشان می دهند ). قسمت برداشته شده در بین تصاویر پائینی است. هر یك از تصاویر پایینی شكل قسمت برداشته شده بالا را دارند. یعنی تصاویر پایینی می توانند قسمت برداشته شده تصویر بالارا پركنند. اما همه آنها نمی توانند تصویر بالا را تكمیل كنند. فقط یكی از آنها می توانند تصویر بالایی را تكمیل كند.

راهنمای اجرای ریون پیشرفته رشته روانشناسی و علوم تربیتی

راهنمای اجرای ریون پیشرفته

شما برای خرید و دانلود راهنمای اجرای ریون پیشرفته به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات راهنمای اجرای ریون پیشرفته را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

راهنمای اجرای ریون پیشرفته

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 20 کیلو بایت

راهنمای اجرای ریون پیشرفته در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

– آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون

– توصیف ماتریسهای پیشرونده پیشرفته

– دستورالعمل اجرای آزمون

– تصریح دستورالعمل

– نمره گذاری پاسخنامه ونتیجه گیری

– طبقه بندی آزمونیها

– جدول، معادل های هوشبهر برای نمره های خام

– جدول، رتبه های درصدی معادل نمره هوشبهر

– برگ پاسخنامه

– كلید تصحیح

آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون (1)

آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون یكی از آزمونهای هوشی غیركلامی است كه توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی ( g ) اسپیرمن ساخته شده است. بعد از تهیه این آزمون پژوهشهای زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. درحال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانائی- از كودكان 5 ساله تا بزرگسالان سر آمد- در دسترس است.

فرم اول آزمون ماتریسهای پیشرونده معیار( SMP )(2) است كه دارای 60 ماتریس یاتصویر است وبه 5 سری 12 تایی تقسیم شده است. نسخه اولیه این فرم درسال 1938 تهیه شده ودر سال 1974 فقط تصحیح كوچكی در سوال اصلی ( 8- B ) آن به عمل آمد. درسال 1956 هم درترتیب اصلی سوالات وگزینه های آن تجدید نظر به عمل آمد ولی هیچگونه تغییری در جوابهای صحیح سوالات صورت نگرفت . از آن موقع تا به حال نسخه تجدید نظر شده 1956 برای آزمایش هوش افراد دامنه های سنی 5/6 تا 65 سال بكار برده می شود. درسطوح سنی پایین تر با اجرای این فرم می توان دامنه های هوشی بالاتر از متوسط را تعیین كرد ولی در سنین بالاتر ( بزرگسالان ) برای تعیین هوشبهر افراد سرآمد بایداز فرم پیشرفته آزمون استفاده كرد.


s Progressive Matrices test. 3- Colored Progressire Matrices’ 1- Raven

2- Standard Progressive Matrieces. 4- Advanced Progressire Matrices

توصیف ماتریسهای پیشرونده پیشرفته ( APM )

این ازمون شامل دو دفترچه وبرای سنجش افراد با توانائی ذهنی متوسط وبالاتر از متوسط ( 11 سال الی بزرگسالی ) بكار گرفته می شود. دردفترچه اول 12 سوال ودر دفترچه دوم 36 سوال چاپ شده است. سوالهای مطرح شده در هر دو دفترچه یكسان هست همگی شامل توالی الگوهای اشكال یا نمودارهایی هستند كه بر اساس منطق خاص تنظیم شده اند. آزمودنی باید هر یك از تصاویر یا نمودارها را با انتخاب یك تصویر از بین چند تصویر ارائه شده در پائین صحفه كامل كند. یافتن پاسخ هر سوال مستلزم آن است كه آزمودنی رابطه بین اجزای تصاویر را كشف كند سپس رابطه كشف شده را برای یافتن جزء ناقص بكار برد.

دستورالعمل اجرای آزمون :

الف- بصورت فردی : قبل از شروع به اجرای آزمون، بریا كاهش اضطراب ونگرانی احتمالی آزمودنی، ایجاد آمادگی در او وآشنائی تقریبی با توانائیهای او مصاحبه مشاوره ای انجام می گیرد. و اطلاعات مورد لزوم در بالای برگ پاسخنامه یادداشت می گردد.

سپس آزماینده دفترچه اول آزمون را باز وتصویر بالای صفحه اول ( شماره 1 ) را به آزمودنی نشان می دهد ومی گوید (( این تصویر را خوب نگاه كنید قسمتی از آن بریده یا برداشته شده است )) جای خالی را نشان می دهد ومی گوید (( هر یك از تصاویری كه در اینجا آمده است )) تصاویر پائین صفحه را یك به یك با انگشت نشان می دهد (( می تواند جای خالی را پر كند ولی همه آنها درست نیست. فقط یكی از هشت تصویر است كه اگر در جای خالی قرار گیرد می تواند تصویر بالای صفحه را هم در خط افقی وهم در خط عمودی به درستی كامل كند )) انگشت را در امتداد …

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون بزرگسالان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

راهنمای ریون بزرگسالان

شما برای خرید و دانلود راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون بزرگسالان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون بزرگسالان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

راهنمای ریون بزرگسالان

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 20 کیلو بایت

راهنمای ریون بزرگسالان در ۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

راهنمای اجرای آزمون ماتریس های پیشرو ریون

  1. وسایل آزمایش

کتابچه های آزمون و پاسخنامه به تعداد لازم و یک کتابچه و پاسخنامه برای آزماینده.

  1. طرز نشستن آزمودنی ها

آزمودنی ها باید به اندازه کافی از همدیگر فاصله داشته باشند تا نتوانند پاسخهای دیگران را ببینند. برای رفت و آمد ناظران جلسه باید محل کافی در نظر گرفت.

  1. روش اجرا

به هر یک از آزمودنیها پاسخنامه داده می شود و از آنها درخواست می شود که مشخصات خود را بالای پاسخنامه در محل تعیین شده بنویسند. وقتی همه آزمودنیها مشخصات خود را نوشتند آزماینده می گوید:”به هر یک از شما یک کتابچه امتحان داده می شود ولی قبل از اعلام شروع امتحان کتابچه را باز نکنید.” بلافاصله کتابچه های آزمون توزیع می شود.بعد آزماینده می گوید:” صفحه اول کتابچه آزمون را باز کنید، از سمت چپ ” . خود آزماینده نیز صفحه اول کتابچه آزمون را باز می کند ونشان می دهد، ” دربالای صفحه نوشته شده است سؤال یک و در پاسخنامه در ستون اول ، شماره سؤال نوشته شده است” نشان می دهد،” در قسمت بالای صفحه شکلی می بینید که قسمتی از آن افتاده است، حالا قطعه های پایین را نگاه کنید ” آزماینده دست خودرابه ترتیب روی قطعه ها می گذارد.

” نامناسب است، قطعه های (۲ و۳ ) نیزنامناسب هستند ،چون طرح آنها با طرح شکل بالا یکی نیست، قطعه های (۶) چطور؟ این قطعه نیز نامتناسب است ” توضیح می دهد که ناقص است” قطعهای را که برای پر کردن محل خالی شکل مناسب است با انگشت خود نشان دهید”. آزماینده به آزمودنیها نگاه می کند تا اطمینان حاصل کند که قطعه را درست نشان می دهند. در صورت لزوم آزماینده توضیحات بیشتری می دهد . بعد می گوید :” بلی ، قطعه (۴) درست است ، بنابراین جواب سؤال ………..

…………..

  1. نظارت برکار آزمودنیها

پس از دادن دستورالعمل ،آزماینده با ناظران جلسه امتحان باید به آزمودنیها سرکشی کنند تا مطمئن شوند که همه آنها دستورالعمل را بدرستی فهمیده اند و جوابهای خودرابه طرز صحیح در پاسخنامه وارد می کنند . در حدود ۱۵ دقیقه پس از شروع امتحان مجدداً آزماینده پاسخنامه ها را بررسی می کند تا مطمئن شود که آزمودنیها پاسخهای خودرا به طرز صحیح ثبت می کنند. ده دقیقه مانده به پایان آزمایش آزماینده اعلام می کند که :”پس از ده دقیقه امتحان تمام می شود سعی کنید به همه سؤالات جواب دهید.”

  1. وقت امتحان

وقت امتحان ۴۵ دقیقه از لحظه ای است که آزماینده می گوید :” حالا صفحه را برگردانید
و جواب صحیح سؤال ۲ را پیدا کنید.” آزماینده باید دقیقاً وقت شروع و پایان امتحان را
یادداشت کند.

  1. تحویل اوراق

آزماینده پاسخنامه ها را همراه باکتابچه آزمون از همه آزمودنی ها تحویل می گیرد و دقت می کند که آزمودنی نام و سایر مشخصات خود را بالای پاسخنامه نوشته باشد. در گروههای بزرگتر بهتر است که یکی از ناظران کنار در خروجی بایستد و اوراق امتحانی را تحویل بگیرد . در پایان جلسه امتحان کتابچه های آزمون باید دقیقاً شمارش شوند تا اطمینان حاصل گردد که هیچ یک از کتابچه هامفقود نشده است .برای نمره گذاری کافی است که کلید پاسخهای درست روی پاسخنامه قرار داده می شود تا اگر آزمودنی به بعضی از سؤالها بیش از یک پاسخ داده است به این قبیل پاسخها نمره ای داده نشود.پس از نمره گذاری باید نمره خام ، معادل هوش بهر به طبقه کیفی هوش بهر ، و در صورت لزوم رتبه درصدی در محل تعیین شده در پاسخنامه نوشته شوند.

آزمایش انفرادی

در مورد کودکان خردسال یا افراد نابهنجار ممکن است آزمایش بصورت فردی انجام شود.در این قبیل موارد دستورالعمل همان است ، که در آزمایش گروهی بکار می رود و وقت امتحان نیز حدود ۴۵ دقیقه است. جز این که بهتر است آزماینده شخصاً پاسخهای آزمودنی رادر پاسخنامه ثبت کند و در دستورالعمل از او بخواهد که پاسخ درست را با انگشت نشان دهد.